Sinding kirke

Tilbage til Liste over kirke

Sinding kirke

Billedserie

Liste over billeder

Sinding kirke

Hammerum hr., Ringkøbing amt, Viborg stift. Nordvestjylland. Kirken var ifølge skriftlige kilder fra 1474 viet til Sankt Mikael i middelalderen. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel, korets sydmur er skalmuret i nyere tid. Begge de oprindelige døre er bevaret, den retkantede norddør i brug, syddøren er tilmuret men står indvendig som retkantet niche. I skibets sydmur kan man se syddørens retkantede overligger med figurer og båndslyng, der kan minde om sløjfeportalernes udsmykning. I korets østgavl er bevaret et romansk vindue. Tårnets underdel er fra sengotisk tid. I 1720'erne blev tårnets overdel nedtaget, og først i 1967 fik tårnet ny overdel. Våbenhuset mod nord er opført i 1800-tallet.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside

Sinding kirke

Kirken har fladt bjælkeloft. Det romanske alterbord er en kraftig granitplade med skråkant og kubisk underdel. Altertavlen er et maleri af Oscar Matthiesen fra 1885. I kirken har man bevaret to sengotisk fløje med apostelfigurer. Prædikestolen i senrenæssance er fra midten af 1600-tallet. Kirkeskibet "Skelskør" blev ophængt i 1926.

I kirken ses et epitafium fra 1695 med anevåben over oberst Claus Dyre til Sindinggård og Krogsdal (død 1693) samt hans hustru Edel Rodsten (død 1677). På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om kirkens epitafium. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg S og søg Sinding

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har på kummen båndslyng under mundingsranden, tovsnoede arkader, palmetter og rosetter, soklen er udformet som en pyramidestub. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.