Haderslev Sankt Severin kirke (Gammel Haderslev kirke)

Tilbage til Liste over kirke

Gammel Haderslev kirke

Haderslev Sankt Severin kirke (Gammel Haderslev kirke)

Haderslev hr., Haderslev amt, Haderslev stift. Sønderjylland. Kirken var i middelalderen viet til Sankt Severin (Søren). Kor og skib blev opført i romansk tid af granitkvadre på hulkantsokkel med menneskehoveder på de udflyttede hjørnekvadre. Tårnet blev bygget af munkesten i sengotisk tid og forhøjet i 1912. Sakristi og ligkapel blev tilføjet i 1877-78 og våbenhuset mod nord i 1912. Apsis blev tilføjet i 1926. De to tilmurede døre mod nord og syd kan lokaliseres ved afbrydelsen i soklen. I tårnets vestgavl sidder en tympanon, som formodentlig stammer fra syddørens portal. Kirken blev istandsat 1952-59.

Skib set mod øst

Døbefont

Skibet har fladt bjælkeloft. Korbuen er blevet ommuret i gotisk tid i forbindelse med indbygning af krydshvælv i koret. I 1952 malede Hjalte Skovgaard apsishvælvets udsmykning, der fremstiller det apokalyptiske Himmerige. Langs skibets nordvæg løber et pulpitur fra 1706, som blev forlænget i 1871.

Den romanske granitfont (Mackeprang 332) er en parallel til fonten i Skrydstrup, kummen har tre kraftigt fremspringende hoveder mellem bølgeranker og fabeldyr. Det største hoved har hul i toppen, som muligvis er til et lys (se Skrydstrup kirke). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland -Sønderjyske rankefonte - Den nordlige gruppe