Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Apsis østvindue

Skibet set mod øst

Altertavle

Altertavle midterfelt, Korsfæstelsen (1)

Altertavle midterfelt, Korsfæstelsen (2)

Altertavle midterfelt, Korsfæstelsen (3)

Altertavle midterfelt, Korsfæstelsen (4)

Altertavle midterfelt, Korsbæring

Altertavle midterfelt, Kristus for Pilatus

Altertavle midterfelt, Pieta

Altertavle midterfelt, Opstandelsen

Altertavle, Nordfløj

Altertavle, Sydfløj

Altertavle 2.stand

Altertavle 2.stand, Nadveren og Tilfangetagelsen

Altertavle 2.stand, Gethsemane og Piskningen

Altertavle 2.stand, Tilfangetagelsen

Altertavle 2.stand, Piskningen

Altertavle 2.stand, Mikael Sjælevejer (1)

Altertavle 2.stand, Mikael Sjælevejer (2)

Altertavle 2.stand, Maria med barn

Altertavle 2.stand, Maria med barn

Apsishvælv, Dommedag

Korhvælv østkappe, Kappeafrivning

Korhvælv sydkappe, Piskningen

Korhvælv vestkappe, Kristus for Pilatus

Korhvælv nordkappe, Tornekroning

Korbue nordvange, Kristoffer

Korets nordvæg

Korets nordvæg, Bebudelsen for hyrderne

Korets nordvæg

Korets nordvæg, Spejderne vender hjem med drueklasen

Korets nordvindue, engel

Korets nordvindue, Abraham

Skibets 1.fag vestkappe, Den hellige familie (1)

Skibets 1.fag vestkappe, Den hellige familie (2)

Skibets 1.fag vestkappe, Den hellige familie (3)

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Døbefont (3)

Døbefont (4)

Døbefont (5)