Sæby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Sæby kirke

Billedserie

Liste over billeder

Sæby kirke

Harre hr., Viborg amt, Viborg stift. Midtjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Begge de retkantede døre er bevaret, norddøren tilmuret, syddøren i brug. Klokkestablen ved østgavlen er fra slutningen af 1400-tallet. Ved en hovedistandsættelse i 1951-52 blev flere af de rundbuede vinduer genåbnet. Våbenhuset i gule mursten blev opført i 1951-52.

Kirken har flade bjælkelofter. Den runde korbue er bevaret med profilerede kragsten. Alterbordets forside har arkadefelter fra 1656. Altertavlen fra begyndelsen af 1600-tallet har malerier af Ingolf Røjbæk fra 1952. Prædikestolen er et snedkerarbejde fra 1593. På skibets vægge er ophængt to træfigurer, en figur til et krucifiks og en figur, som formodentlig stammer fra et sengotisk alter, figurerne har været opbevaret på Nationalmuseet men kom tilbage til kirken i 1996, da kirken blev istandsat.

Augustinus Ingolf Røjbæk (1914-1996)

Røjbæk gik først på Teknisk skole på Frederiksberg (1934-37) og derefter på Kunstakademiet i København hos Elof Riesbye (1938-45.) Han debuterede på KE i 1937 og har udstillet på Charlottenborgs Forårsudstilling 1940-78 samt på Charlottenborgs Efterårsudstilling 1942-59. I 1968 deltog han i udstillingerne "Ny kunst i kirkerne" i Helligåndshuset, København og "Moderne dansk kirkekunst" i Basel i 1969. I 1980 deltog han i udstillingen "Kirkelig kunst" i Billund. Ingolf Røjbæk blev under sine studieår påvirket af Risebyes mystisk-religiøse billedstil og konverterede til katolicismen. Hans figurstil er præget af enkle linier og en fin behersket farveholdning.

Kirkeudsmykning: Ikast kirke mosaikvinduer (i samarbejde med Gunnar Hansen) (1948), Vester Allinge kirke (Sønderhald hr.) farvesætning (1951), Hammelev kirke altertavlebillede (1953), Sæby kirke (Harre hr.) (1953), Tjæreborg kirke korloft (1956), Homå kirke alterbillede (1957), Tvilum kirke prædikestolens felter (1957) Asnæs kirke prædikestolens felter (1965), Klovborg kirke fresker på prædikestol (1961), Bakkendrup kirke glasmosaikker (1962), Vinding kirke alterbillede (1963), Brøndum kirke alterbillede (1964), Gauerslund kirke alterbilleder i altertavle fra o.1600 (1966), Gørlev kirke glasmosaikker (1966), Torsted kirke alterbillede (1967), Messiaskirken kors på alter (1969), Højen kirke alterbillede (1969) Hundstrup kirke (Sallinge hr.) alterbillede (1972), Grevinge kirke glasmosaikker (1974), Måbjerg kirke prædikestol.

Den romanske granitfont har kors på kummen og firkantet fod med hjørnekløer. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Den vestjyske type - Varianter af bægerbladsfonte (med dyr eller andet).