Rye kirke

Tilbage til Liste over kirke

Ry kirke

Billedserie

Liste over billeder

Rye kirke

Voldborg hr., Københavns amt, Roskilde stift. Nordsjælland. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af frådsten. Koret er forholdsvis kort. Syddøren er noget ændret men sidder i oprindeligt leje. I apsis er bevaret et cirkulært vindue, som blev fremdraget i 1929. Udbygningen ved skibets nordside og tårnet er opført i 1600-tallet, muligvis efter en brand i 1658. Våbenhuset er opført i 1886.

På siden Kirkerne i Bramsnæs kan man læse mere om bl.a. Rye kirke. Tryk på nedenstående link, i venstre kolonne vælger man Om kirkerne, derefter vælger man Ún af kirkerne i Bramsnæs.

Kirkerne i Bramsnæs

Apsis har bevaret sit halvkuppelhvælv, resten af kirken har flade lofter. Efter udbygningen af skibet mod nord blev koret afskilret fra kirken og brugt som sakristi. I 1868 konstaterede man, at der var kalkmalerier i apsishvælvet. I 1929 åbnede man atter koret til skibet og i 1962 afdækkede man fragmenter af en Majestas i apsis som tillægges Jørlunde-værkstedet. Regnbueovalen er velbevaret og man ser tydeligt de fire evangelistsymboler. Desuden ser man Marias og Johannes glorificerede hoveder samt fragmenter af en glorificeret person, desuden ses et lille stykke af den perspektiviske fodfrise. Prædikestolen er et barokarbejde med malet årstal 1661, i felterne ses våben for Rud, Trolle og Rosenkrantz. I det nordre kapel er ophængt et epitafium over Holger Trolle og Ingeborg Krabbe. I skibets vestende er ophængt den gamle altertavle fra 1793, som er en kopi efter Rafael.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om kirkens heraldik. Tryk på nedenstående link og søg Rye kirke.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har glat kumme med omløbende rundstav under mundingsranden, den firkantede fod har V-snit på siderne. Fonten er registreret i Mackeprang - Sjælland - Kalundborgtypen.