Rubjerg kirke

Tilbage til Liste over kirke

Rubjerg kirke

Rubjerg kirke

Vennebjerg hr., Hjørring amt, Ålborg stift. Vendsyssel, Himmerland og Læsø. Kirken blev opført i 1904 af arkitekt K. Varming med benyttelse af materialer fra den nedbrudte romanske kirke, som lå nordligt i sognet og var truet af havet. Kirken er så vidt muligt genopført i sin gamle skikkelse, dog er tårnet tilføjet. Den tilmurede syddør med kilestik og profilerede kragsten samt den tilmurede retkantede norddør er enkeltheder fra den tidligere kirke. På den gamle kirkegård syd for Rubjerg Knude ses et stykke af den oprindelige vestmur, den romanske kirkes grundplan er markeret med en fyrrehæk. På den gamle kirkegård stod et romansk gravkors ind til 1980, da det blev stjålet, i 1989 dukkede det op i Himmerland og opbevares ind til videre i Løgstør, menighedsrådet håber, det atter kan opstilles i Rubjerg.

Kristoffer Nyrop Varming (1865-1936)

K.Varming blev uddannet som arkitekt på Kunstakademiet i København 1885-1892. Derefter blev han ansat hos J.E. Gnudtzmann, Axel Berg og Martin Borch (Rigshosp.). K. Varming var fætter til Martin Nyrop, der sammen med Hans J. Holm var hans egentlige læremestre, hele hans virke præges af en udpræget trang til at bygge dansk. Brugen af rød blankmur og barokke stiltræk præger arbejderne efter 1910. Blandt K.Varmins værker kan nævnes Bangsbostrand kirke (1902), Gaaser kirke (1903), Rubjerg kirke (1904), Vejgaard kirke (1904), Vinderup kirke (1905), Fjerritslev kirke (1907), Solbjerg kirke, Frederiksberg (1907-08), Kingoskirken, København.(1909-10), Harboøre kirke (1910), Ingrid Jespersens skole, Nordre Frihavnsgade 11 i København (1912), Herrup kirke (1920- 22), tårn til Sions kirke i København (1921), Institut for teoretisk Fysik, Blegdamsvej 15-17 (1921-22), Universitetsbibliotekets 2. afd., Nørre Allé, København (1935-38, fuldført af Einar Andersen).

Læs mere om de ovennævnte arkitekt og kunstner på KID. Tryk på nedenstående link og søg på navnet.

KID

I forbindelse med 100-året for kirkens flytning i 2004 har Rubjerg menighedsråd udgivet en lille bog skrevet af Aage K. Riber.

Skibet set mod øst

Korbue og kor

Altervæg

Døbefont

Kor og skib har flade bjælkelofter. Den runde korbue fra den oprindelige kirke er genopført. På alteret står et sengotisk korbuekrucifiks, på østvæggen bag alteret har Erik Heide i 2004 udført en baggrund af metal med indridsninger. Prædikestolen er fra midten af 1600-tallet.

Den romanske granitfont stammer fra den oprindelige kirke, den har halvkugleformet kumme på rund fod (Mackeprang 406). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vendsyssel - Gruppe A med rund fod.