Ovsted kirke

Tilbage til Liste over kirke

Ousted kirke

Ovsted kirke

Voer hr., Skanderborg amt, Århus stift. Østjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af frådsten og kamp, koret hviler på en sokkel, der består af to rundstave anbragt trappevis over et vandret led, skibet hviler på en skråkantsokkel. Begge de rundbuede døre er tilmurede. I korets nordmur ses to rundbuede vinduer, som er tilmurede. I skibets murværk anes stik fra rundbuede vinduer, disse stik kan ses indvendigt over hvælvene. Tårnet er opført i sengotisk tid. Kirken blev skalmuret i anden halvdel af 1700-tallet, samtidig med dette opførtes våbenhuset. Kirken er Danmarks højest beliggende kirke.

Ovsted kirke er i færd med at opbygge en hjemmeside, som kan ses på nedenstående adresse.

Ovsted kirke

Sokkel

Skibet set mod øst

Niche i korets østvæg mod syd

Opgang til prædikestolen

Prædikestol

Skab med figurer fra sengotisk altertavle

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Døbefont (3)

Koret har inden for den flade østvæg en tresidet apsisniche, hvis frådstenshvælv med tre kapper i hjørnerne hviler på tromper. Mod syd ses en piscina i en niche og et spedalskhedsvindue. Korbuen er bevaret med skråkantede kragbånd. Opgangen til prædikestolen er brudt gennem triumfvæggen. Kor og skib har fået indbygget krydshvælv i anden halvdel af 1400-tallet. Altertavlen i renæssance er et snitværk fra o.1600, malerierne er fra midten af 1800-tallet. I skibet er opsat et skab med tre sengotiske bispehelgener, som formodentlig stammer fra en tidligere altertavle, Erasmus og Dionysius kan genkendes, den tredje helgen kan ikke identificeres. Prædikestolen er fra begyndelsen af 1600-tallet. I skibets vestende er ophængt et maleri fra slutningen af 1800-tallet. I kirken ser man fragmenter af kalkmalerier, på korets vestvæg en inskription og en ræv i korhvælvet samt ribbedekorationer i kor og skib.

Den romanske granitfont har på kummen fornemt udførte løver, der parvis mødes i et mandshoved (Mackeprang s.239). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Den klassiske type - Sjørslevgruppen.