Ollerup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Ollerup kirke

Ollerup kirke

Sunds hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Kirken er formodentlig en sengotisk langhusbygning opført i kamp og teglsten. Ved en hovedreparation i 1869-70 blev bygningen dækket af en cementrapning, der dækker alle spor af bygningshistorie, i 1979 blev kirken hvidkalket. Tårnet blev ombygget i 1891-92 af Otto Rosenørn Lehn til Hvidkilde. I våbenhuset ses gravsten over Johan Bjørnsen Bjørn til Nielstrup (død 1534) og hustru Gertrud Parsberg (død 1560) samt gravsten over Iver Lunge (død 1587) og hustru Maren Bjørnsdatter (død 1561), desuden ses to små børnegravsten.

Skibet set mod øst

Altertavlemaleri af Bertha Dorph

Dør mellem våbenhuset og kirken (side mod kirken)

Døbefont

Kirken er overhvælvet med fem fag otteribbede hvælv. Tårnrummet har tidligere været gravkapel for Nielstrups ejere. Prædikestolen i højrenæssance er skænket af Ditlev von Qualen i 1606. Altertavlen er et maleri fra 1923 af Bertha Dorph. Alteret og rammen om altermaleriet er udført af Ingeborg Clausen (1882-1956), rammens motiv er Den himmelske Lovsang. Ingeborg Clausen var uddannet på Kunstakademiet i København og var gift med præsten i Ollerup, provst Viggo Clausen. Ud over alteret har Ingeborg Clausen udført Præstestolen, Døren mellem våbenhuset og kirken og Pilastrene omkring orglet.

Præstestolen er bekostet af forstander på Ollerup Gymnastikhøjskole Niels Bukh, i fem relieffer har Ingeborg Clausen fremstillet Isaks ofring, Jakobs kamp mod englen, Moses slår vand af klippen, Samuel salver David og Peter efter fiskedrættet.

Døren mellem våbenhuset og kirken har 16 felter udført af Ingeborg Clausen. Mod våbenhuset ses otte motiver fra Gamle Testamente, Syndefaldet, Uddrivelsen, Arbejdet, Brodermordet, Den brændende tornebusk, Kobberslangen, Mikael og dragen samt David som hyrde. Mod kirken ses otte motiver fra Ny Testamente, Bebudelsen, Fødslen, Flugten til Ægypten, Jesus som 12-årig i templet, Jesus dåb, Opvækkelsen af Jairi datter, Nadveren samt Gethsemane. Over døren mod kirkerummet ses Treenigheden (Nådestol) i mandorla, som holdes af to engle.

Orglet er bygget af Marcussen og Søn i 1978. På facaden har man benyttet to pilastre, som Ingeborg Clausen formodentlig har udført til et tidligere orgel, motivet er Den jordiske Lovsang.

På skibets nordvæg ses Bebudelsen malet af Lucie Ingemann, hustru til B.S. Ingemann. Desuden ses Korsfæstelsen, som blev skænket af Ditlev von Qualen i 1606.

Bertha Dorph (1875-1960) fik sin uddannelse hos Harald Slott-Møller 1893-97 og i Berlin 1897-98. Hun udstillede første gang på Den frie Udstilling i 1899 og udstillede derefter på Charlottenborg. Sit naturlige udtryk fandt hun inden for den danske udgave af Jugendstilen, den såkaldte Skønvirkestil. Inden for maleriet var hendes motiver blomsterbilleder og portrætter, især blev hun en søgt børneportrætmaler, men også inden for plakatkunst, møbeldesign og sølvtøj har hun gjort sig bemærket. Bertha Dorph var medstifter af Kvindelige kunstneres Samfund i 1916. Bertha Dorph var gift med maleren og kunstkritikeren Niels Vinding Dorph (1862-1931), nevø til Anton Dorph (1831-1914). Ud over altertavlen i Ollerup har Bertha Dorph malet en altertavle til Vejgård kirke i Ålborg. Læs mere om Bertha Dorph, tryk på nedenstående link.

Bertha Dorph

Den romanske granitfont har lille kumme med højt skaft og terningfod med hjørnehoveder (Mackeprang s.114-15). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Den sydfynske type - Den glatkummede.