Øster Starup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Øster Starup kirke

Øster Starup kirke

Brusk hr., Vejle amt, Haderslev stift. Sydøstjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over høj profileret sokkel. Begge døre er bevaret, den retkantede norddør er tilmuret, den rundbuede syddør er stadig i brug om end noget omdannet. Begge portaler har karmskulpturer, nordportalen en løve som spiser en mand, sydportalen Mikael dragedræber mod øst og en løve mod vest på hjørnesoklen under Mikael ses et hoved. Over sydportalen ses to knælende mænd, som har siddet under bueslaget.

Koret har haft rundt apsis men blev forlænget mod øst i midten af 1500-tallet, efter apsiden var styrtet sammen o.1500. Der ses dog flere bygningsrester fra apsiden, i østgavlen er indmuret en krumhuggen kvader og foran østgavlen er udlagt søjlerester fra apsidens murværk. I korets sokkelhjørne mod norddøst er indsat en kvader med et udhugget dyrehoved (en grif ?), sydøst for kirken ses en fritstående kvader med en løve (eller endnu en grif), den blev fundet under udgravninger i 1960'erne, løven og griffen har formodentlig været placeret i den oprindelige apsides murværk. I nordmuren ses tre romanske vinduer. På skibets sydvesthjørne ses en fornem granitskulptur med en løve, som angriber en mand. Tårnet og våbenhuset er opført i sengotisk tid. Kirken blev hovedistandsat i 1968-69.

Skibets sydvesthjørne med stenrelief

Sydportal, relief med Mikael Dragedræber mod øst

Skibet set mod øst

Døbefont

Kor og skib har flade lofter. Korbuen er udvidet i sengotisk tid. Altertavlen er en sengotisk sidealtertavle med fløje, i midterskabet ses tre træfigurer, i midten Maria med barn i strålekrans, hun flankeres af Johannes Døberen og en biskop, i fløjene har været to sengotiske malerier, der var i så dårlig stand, at de ved en nyere restaurering blev overmalet med den nuværende tekst, på fløjenes bagsider ses rokokomalerier i grissaile, Gethsemane og Noli me tangere. Tavlen stod på højalteret ind til 1902, da den blev erstattet med et maleri af Hans Agersnap. I 1968 blev den sengotiske altertavle atter opsat på højalteret og Agersnaps maleri fra 1902 blev ophængt i tårnrummet. Prædikestolen er fra 1593. Over korbuen hænger et sengotisk korbuekrucifiks. I tårnrummets vestmur er indsat en figursten, som er sat over Anne Flemming Knudstrup (død 1530) af hendes søn Hans Skovgaard. På stenen er indhugget en kvindefigur omkranset af våbenskjolde. Præstetavlen fortæller, at Steen Steensen Blichers farfar, Jens Nielsen Blicher, var præst i kirken 1746-60. Steen Steensen Blichers far, Niels Blicher, fødtes i Starup.

I databasen Middelalderlige altertavler i Haderslev stift ved Sissel Plathe og Jens Brun findes gode oplysninger om altertavlen i Øster Starup. Tryk på nedenstående link og benyt søgemaskinen "Søg i hele databasen" og find altertavlen i Øster Starup.

Middelalderlige altertavler i Haderslev stift

Den romanske granitfont har på kummen Livstræet efterfulgt højre om af et firkantet båndmønster over en blomst, et lodret flettemønster, en firpasform med fletværk, et kors omslynget af en slange og endelig en krydsform over en vandret bispestav med snoet skaft. Den firkantede fod har fire halvrundbuede felter, her ses vegetativ udsmykning, der kunne være Livstræet, højre om ses en gentagelse af det firkantede båndmønster, denne gang flankeret af to træer, dernæst ses korslammet og endelig en løve. Umiddelbart synes fonten ikke at have sammenhæng med kirkens øvrige stenskulptur. Fonten er omtalt i Mackeprang men er ikke registreret i oversigten. Fonten er registreret i Mackeprang - Ikke registreret - Jylland.