Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirken set fra nordøst

Udsigt fra kirkegården mod Engelsholm

Skibet set mod øst

Korskranke

Maleri på korskranken

Alterparti

Altertavle

Prædikestol

Døbefont

Herskabspulpitur

Orgelpulpitur (1)

Orgelpulpitur (2)

Orgel (1)

Orgel (2)

Kirkeskib

Stolegavle med allegorimalerier (1)

Stolegavle med allegorimalerier (2)

Indgang til nordkapellet

Epitafium For Knud Brahe og Margrethe Lange (1)

Epitafium For Knud Brahe og Margrethe Lange (2)

Epitafium For Knud Brahe og Margrethe Lange (3)

Gravsten over Jens Kaas og Margrethe Lange (1)

Gravsten over Jens Kaas og Margrethe Lange (2)

Døbefont