Nødebo kirke

Tilbage til Liste over kirke

Nødebo kirke

Nødebo kirke

Holbo hr., Frederiksborg amt, Helsingør stift. Nordsjælland. Øst for kirken ligger en helligkilde, som har været søgt helt til nyere tid. Kirken består af romansk skib og kor, det oprindelige apsis blev ombygget i 1840. I sengotisk tid er kirken blevet forlænget mod vest, samtidig er våbenhuset blevet opført. Tagrytteren stammer fra 1739. De romanske bygningsdele er opført af kløvet kamp, til hjørner og muråbninger er benyttet fint tilhugne kvadre af kamp og kridtsten.

Skibet set mod øst

Altertavle

Skib 1.fag hvælv østkappe, Korsfæstelsen

Skib 1.fag hvælv sydkappe, Gravlæggelsen

Skib 2.fag sydkappe, Uddrivelsen

Skib 2.fag vestkappe, Arbejdet

Skib vestfag østkappe, Marias himmelkroning

Skibets vestfag vestkappe, Johannes og Peter

Skibets vestfag nordkappe, Genevieve og Gertrud

Skibets vestfag nordvæg, Katarinas legende (?)

Døbefont

Den slanke korbue er bevaret med profilerede kragbånd af kridt og overgribende rundbue. De tre krydshvælv blev indbygget o.1400, da kirken blev forlænget mod vest. Over hvælvene ses svage spor af senromanske kalkmalerier (o.1275) på triumfvæggen, Korsfæstelsen og Opstandelsen kan identificeres. Den trefløjede altertavle er fra o.1520, i midterfeltet ses Korsfæstelse med Johannes, Maria og Maria Magdalena, på sidefløjene ses stiftere med skytshelgener. Tavlen er af høj kunstnerisk værdi, den stammer muligvis fra Nederlandene og er af Gerard David-skolen. Stifterne har ikke kunnet identificeres, men anses for at stamme fra en rig dansk købmandsslægt fra Helsingør. I vestfaget hænger et alterbillede af Jørgen Roed: Kristus og den samaritanske kvinde (1839).

I korhvælv og skibets 1. og 2.fag ses kalkmalerier af et ukendt værksted, som man kalder De store næsers værksted (o.1400). Stora Hammar kirke i Skåne har kalkmalerier, der i stil minder om Nødebo's, man mener de stammer fra samme værksted. Stilen er meget primitiv, men ikonografien er særpræget. Den primitive karakter og den hast hvormed kalkmalerierne er udført kunne tyde på, man ikke har villet ofre for meget på udsmykningen, det er en spareudgave, men maleren har kendt sine historier. Skibets vestfag benyttes som dåbsrum, her ses kalkmalerier af Unions-værkstedet (o.1425). Kalkmalerierne i vestfaget blev afdækket og restaureret i 1893 af Kornerup. Skibets 1. og 2.fag blev også afdækket ved denne lejlighed, men atter overkalket i 1903. I 1942 begyndte man afdækning og restaurering af kalkmalerierne i skibets 1. og 2.fag, denne restaurering sluttede i 1950.

Den romanske granitfont har trapezkapitælformet kumme med cirkulær hulning. Fonten indgår ikke i Mackeprangs typeinddeling men nævnes i den almene del. Her skriver Mackeprang: man kunne fristes til at tro, at fonten i Nødebo (Holbo hr.) er en tidligere trapezkapitæl med tilhørende søjlestump, men det er ikke tilfældet. Fonten er utvivlsomt hugget som font, idet den søjleformede fod er hugget i samme blok som kummen, dette ville være utænkeligt ved en arkitektonisk kapitæl. Desuden er siderne affasede ved overgangen til skaftet, hvilket man heller ikke finder på arkitektoniske kapitæler. I Compton i grevskabet Surrey findes en parallel til fonten i Nødebo. Fonten i Tikøb har ligeledes stilmæssig indflydelse fra England men er hugget i svensk sandsten, hvorfor indflydelsen i Nødebo må anses at komme med en stenmester som Alexander i Tikøb.