Nebsager kirke

Tilbage til Liste over kirke

Nebsager kirke

Nebsager kirke

Bjerre hr., Vejle amt, Haderslev stift. Østjylland og Samsø. Kor og skib er opført i romansk tid af frådsten, koret uden synlig sokkel, skibet over skråkantsokkel. Den tilmurede norddør ses i murværket, derudover er der ikke bevaret synlige oprindelige enkeltheder. Tårnet er opført i sengotisk tid, våbenhuset i 1869. Bygningen blev istandsat i 1946.

Skibet set mod øst

Døbefont

Koret fik indbygget krydshvælv med profilerede ribber o.1400, skibet fik indbygget hvælv o.1450, skibets hvælv hviler på fremspringende vægpiller. Altertavlen er et maleri af Sven Havsteen-Mikkelsen fra 1975, maleriet erstattede i 1999 en kopi efter Carl Bloch fra 1893. Prædikestolen er fra 1619. Dåbshimlen er udført i 1700-tallet. I kirken ses et epitafium over sognepræst Elias Jacobsen Daugård (død 1647) og sognepræst Dines Sørensen (død 1676), tidligere bassist i Det kongelige Kapel og lærer ved latinskolen på Christianshavn.

Den romanske granitfont har på kummen to par dobbeltløver med fremspringende fælleshoveder samt to fremspringende menneskehoveder mellem løvernes bagdele, relieffet er ret lavt. Den baseformede fod har kraftige hjørneblade. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Randerstypen - Varianter .