Nathanaels kirke

Tilbage til Liste over kirke

Nathanaels kirke

Billedserie

Liste over billeder

Nathanaels kirke

Amagerbro provsti, Københavns stift. Storkøbenhavn. Kirken er opført i 1897-99 ved Thorvald Jørgensen. Kirken er opført af røde teglsten over sokkel af bornholmsk granit. Kirken er orienteret nord-syd med kor mod nord, rektangulært langhus og sydgavl med hovedindgang fra Holmbladsgade, tårnet er opført som selvstændig klokketårn ved kirkens sydvesthjørne. Kirken er opført i romaniserende stilformer, indgangen mod syd har tympanonfelt, over indgangsdøren ses en vindues-tregruppe, sidemurene har tre tredobbelte vinduer. Tårnets glamhuller er delt af to søjler, som bærer tre rundbuer. Tympanonfeltet over indgangsdøren er udsmykket med en mosaik udført af William Fridericia i 1986, mosaikken fremstiller Nathanaels møde med Jesus, som det skildres i Johannes kap.1 v.35.

Nathanael nævnes som Ún af Jesus disciple i Johannes kap.1 v.35, han er dog ikke nævnt andre steder i Det ny Testamente og indgår ikke i rækken af de tolv disciple, hvorfor man har forsøgt at identificere ham som Matthæus eller Bartholomæus.

Kirken blev opført på initiativ af Foreningen til opførelse af små kirker i København. Denne forening var blevet stiftet i 1886 af tre unge kvinder, Emilie Neergaard, Inger Marie Schiøler og Thea von Ripperda. Foreningen havde tilslutning fra kredse i hele landet. Når en kirke stod færdig, blev den overdraget til Kirkefondet, som stod for den videre drift.

Tryk på nedenstående link og se sognets hjemmeside.

Nathanaels kirke

Langhuset dækkes af et tøndehvælv med modeleret struktur. Langs skibets sidevægge mod øst og vest er opsat pulpiturer, over forhallen mod syd er opsat et orgelpulpitur. Koret ligger i samme niveau som skibet. I kirkens nodvesthjørne er indrettet et lille dåbskapel. Altervæggens maleri er udført af Franz Schwarz i 1900 og blev istandsat af Askou Jensen i 1968, motivet fremstiller Johannesevangeliet kap.1 v.50-52, hvor den opstandne og sejrende Kristus tilbedes af to skarer. Den murede prædikestol er placeret mod øst. Døbefonten i granit er udført af Anders Bundgaard, på kummen ses Adam og Eva knæle foran Kundskabens træ med slangen, dette motiv ses også på Bundgaards font i Sions kirke, desuden ses Korslammet. Mønstrene på træværket er tegnet af arkitekt Thorvald Jørgensen og er udført af medlemmer fra Foreningen til opførelse af små kirker i København. Kirkens nyere tekstiler er udført af væveren Kirsten Nissen.

Tryk på nedenstående link og læs mere om kirkens arkitekt og kunstnere.

Kirkens arkitekt og kunstnere