Næsby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Næsby kirke

Billedserie

Liste over billeder

Næsby kirke

Tybjerg hr., Sorø amt, Roskilde stift. Sydvestsjælland. Af den oprindelige romanske kirke opført af rå kamp og frådsten står dele af korets flankemure mod vest samt skibets vestgavl. Koret blev i sengotisk tid forlænget mod øst og fik tilbygget et sakristi mod nord, samtidig blev tårnet opført. I begyndelsen af 1600-tallet opførtes sydkapellet som gravkapel for Sten Brahe til Næsbyholm. I 1875-76 blev kirken gennemgribende ombygget og størstedelen af kor og skib blev fornyet ved brug af gamle materialer, samtidig blev alle gavle fornyet. I tårnrummet står en klokke støbt i 1489 af Oluf Kegge, blandt dens ornamenter ses to pilgrimstegn, det ene er muligvis fra julefesten i Rom 1475. Fra kirkegården har man udsigt til den nærliggende Vester Broby kirke.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside.

Næsby kirke

Over alteret er ophængt et krucifiks fra slutningen af 1400-tallet, den tidligere altertavle af fru Ingemann er nu ophængt i sakristiet. Prædikestolen og stoleværket er fra 1876. I sydkapellet er ophængt et epitafium over Sten Brahe (død 1620), Birgitte Rosenkrantz og Kirsten Holck, muligvis udført af Hans Steewinckel d.æ. o.1595, epitafiet har været nedtaget og er en del ødelagt. I sydkapellet har desuden været ophængt et epitafium fra 1557 over Otte Rosenkrantz og Ide Gøye, epitafiet er nu forsvundet.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse om sydkapellets epitafier. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg N og søg Næsby.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont er hugget i Ún sten og har firkløverformet kumme. Fonten er registreret i Mackeprang - Sjælland - Slagelsetypen - Firkløverformet.