Nørre Kongerslev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Nørre Kongerslev kirke

Nørre Kongerslev kirke

Hellum hr., Ålborg amt, Ålborg stift. Himmerland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Den retkantede norddør er stadig i brug, syddøren spores indvendigt. I skibets nordmur og i østgavlen ses tilmurede rundbuevinduer. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid af genanvendte kvadre og munkesten.

I området findes bronzealderhøje, som antyder tidlige bosamfund på stedet. Byens geografiske placering tyder på, at den er opstået i vikingetiden eller i den sene jernalder. Navnet Kongerslev kommer af ordet kongelev, jord som har tilhørt kongemagten, et begreb som kendes tilbage fra 1100-tallet, den nærliggende Lille Vildmose tilhørte kongen. Muligvis er kirken opført som en kongskirke. I 1683 sælger kongen tienderetten til Lindeborg, som beholder denne til 1914, da kirken overgik til selveje.

Skibet set mod øst

Altertavle

Døbefont

Skibet har fladt bjælkeloft, koret fik indbygget krydshvælv i sengotisk tid, samtidig blev korbuen ommuret med munkesten, skråkantsoklen er dog bevaret. Altertavlen er et renæssancearbejde fra 1603 skænket af Christoffer Seefeld til Refsnæs, i tavlens felter ses skriftsteder, i 1899 blev storfeltet udfyldt med et maleri, som blev nedtaget i 1940 og ophængt på skibets væg. Prædikestolen svarer i stil til altertavlen men menes at stamme fra begyndelsen af 1700-tallet. Ved en restaurering i 1980'erne afdækkede man en kalkmalet baldakin fra o.1700 bag altertavlen. I forbindelse med restaureringen af kirken i 1980'erne blev alterbordets forside udsmykket med en vævning af Berit Hjelholt. På skibets sydvæg hænger en fane fra krigen 1848-50. I korets tilmurede nordvindue står et lille kors udført af den lokale kunstner Oluf Melgaard. Under koret findes en gravhvælving for familien Seefeld.

Den romanske granitfont har glat kumme med halvattisk profil og pyramidestubfod (Mackeprang 196). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Himmerland, Glatkummede.