Mørkøv kirke

Tilbage til Liste over kirke

Mørkøv kirke

Mørkøv kirke

Tuse hr., Holbæk amt, Roskilde stift. Nordvestsjælland. Af den senromanske teglstenskirke er skibet bevaret. Over det søndre våbenhus ses et romansk vindue. Begge døre er tilmuret men kan skimtes i murværket. I sengotisk tid blev det oprindelige kor nedrevet og kirken forlænget mod øst med et langhuskor. Samtidig fik kirken tilføjet våbenhus mod nord og syd samt tårn. Det søndre våbenhus har muligvis været kapel, i hvælvet har man afdækket kalkmalerier fra Isefjordsværkstedet.

Skib mod øst

Skib 1.fag nordkappe, Fødslen

Skib 2.fag vestkappe, Nadveren

Skib 3.fag nordkappe, Helvedet

Døbefont

I sengotisk tid fik skibet indbygget krydshvælv. I 1872 afdækkede Magnus Petersen kalkmalerier i skibets hvælv, de var usædvanlig godt bevaret og blev på daværende tidspunkt tillagt den såkaldte Vallensbækskole, senere er denne blevet omdøbt til Isefjords-værkstedet. Altertavle, prædikestol og stolestader er fra nyere tid. På korets nordmur er opsat en gravsten, på korets sydmur ses en gravsten over Kirsten Ulfstand (død 1570). Kirkens døbefont har romansk granitkumme med vulst under mundingsranden, foden er af nyere dato.

Kalkmalerierne i skibets tre hvælv og på sydvæggen samt i våbenhuset er udført af Isefjordsværkstedet, borterne er af jævn kvalitet. I koret har der sikkert været en skabelsesberetning. Hele udsmykningen har dannet en beskrivelse af det bibelske verdensforløb, Skabelsen, Fødslen, Passionen og Dommedag. Det var samtidig forløbet af kirkeåret, og hvert billede kunne bruges i forbindelse med de enkelte højtider. Dragterne er fra kalkmaleriernes samtid, menigheden skulle kunne identificere sig med personerne på billederne, synden blev nærværende på den måde. Dommedag og Helvedgabet har mange syndere fra samfundets øverste lag, især munke og biskopper, vi nærmer os Reformationen, kritikken af øvrigheden bliver tydelig.

Et karakteristisk træk for Isefjordsværkstedet er de store øjne. De enkelte restaureringer er dog meget forskellige. På konservatorskolen har man forsøgt at genmale motivet med Sankt Georg og dragen fra Mørkøv kirke i kraftige farver, middelalderen elskede farver, man gjorde vinduerne større så man kunne få mere lys ind i kirkerummet.