Marstal kirke

Tilbage til Liste over kirke

Marstal kirke

Marstal kirke

Ærø hr., Svendborg amt, Fyns stift. Fyn og Lolland-Falster samt Møn. Kirkens langhus med femsidet østafslutning blev opført i 1737 af gule mursten over en sokkel af kløvet kamp. Våbenhuset og nordre tværskib (den såkaldte nykirke) blev opført i 1771. Tårnet blev opført for frivillige bidrag i 1920 i anledning af Sønderjyllands genforening med Danmark, tårnet kaldes Fredstårnet, tårnuret er kraftigt belyst om natten og tjener som sømærke.

Se Marstal kirkes hjemmeside, tryk på nedenstående link.

Marstal kirkes hjemmeside

Skibet set mod øst

Skibsmodel

Døbefont

Hovedskibet og det nordre tværskib har stærkt buet loft, der kan minde om et tøndehvælv. Altertavlen er et maleri fra 1881 udført af Carl Rasmussen, ifølge overleveringen har kunstneren anvendt lokale modeller til billedet. Prædikestolen er fra 1737. I kirken er ophængt syv store skibsmodeller, der minder om, at byen er en gammel søfartsby, der også har stolte traditioner inden for skibsbyggeriet, den ældste skibsmodel er fra 1738. Orglet er placeret i skibets vestende på et pulpitur, som i folkemunde kaldes kommandobroen.

Den romanske granitfont har på kummen reliefkors over tomme medaljoner, på den firkantede fod ses mandshoveder på hjørnerne, fonten kom til Marstal kirke i 1870 og stammer fra Tranderup kirke (Mackeprang 115), Fonten er i dag bemalet med en hvid baggrund og guld på reliefforhøjningerne. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Den sydfynske type - Øgruppen Fyn.