Malling kirke

Tilbage til Liste over kirke

Malling kirke

Malling kirke

Ning hr., Århus amt, Århus stift. Østjylland. Den høje kirkegårdsmur er muligvis rester af et befæstningsanlæg, man har fundet fundamenter til et rundt tårn i det sydøstlige hjørne, hvor man også har fundet et stort antal middelaldergrave. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Syddøren er bevaret med tympanon med relief af en menneskeskikkelse mellem to løver. Syddøren har haft søjler, som nu er forsvundet. Nordportalen er blev flyttet, da skibet blev forlænget mod vest i sengotisk tid, nordportalens tympanon med arkadefrise er nu indsat i tårnets vestmur. I murværket mod øst og nord skimtes oprindelige vinduer. Tårnoverdelen på skibets vestforlængelse er smallere end selve skibet og er ombygget flere gange, senest i 1787. Våbenhuset er fra slutningen af 1700-tallet ligesom sakristiet, der er indrettet til gravkapel for familien Gyldenkrone. I skibets nordmur ses en billedkvader med en kriger. I murværket er desuden indsat tre romanske gravsten, to med kors, den tredje med indskrift for præsten Magnus i Male(n)d.

Sydportal, tympanon

Skibet set mod øst

Altertavle

Altertavle (Detalje)

Døbefont

Døbefont (Detalje)

Korbuen blev omdannet da kirken fik indbygget hvælv i sengotisk tid. I skibets fladloftede vestforlængelse har været en herskabstribune over et tøndehvælv. Alterbordet er dækket af et panel fra o.1575, den sengotiske altertavlen har i midterfeltet en Nådestol flankeret af Johannes Døberen og en bispehelgen, i fløjene ses apostle. Prædikestolen er fra o.1660. Foran den nu blændede åbning mellem sakristiet og koret står et smedejernsgitter fra 1708 med våbenmærker.

Den romanske granitfont har dobbeltløver på kummen (Mackeprang s.242-43 og s.250). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Den klassiske type - Varianter (Veng-Mallinggruppen).