Malle kirke

Tilbage til Liste over kirke

Malle kirke

Malle kirke

Slet hr., Ålborg amt, Viborg stift. Himmerland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Taggavlene er opført af rå kamp. I østmuren ses en kvader med hoved og løve, i korets nordmur ses et romansk vindue med monolitoverligger og en kvader med hoved. I østmuren ses desuden en skaktavlkvader i den øverste række kvadre under det midterste muranker. Den retkantede norddør er tilmuret, syddøren er stadig i brug men noget omdannet. Tårnet er opført i sengotisk tid. Våbenhuset er fra 1920. Bygningen blev hovedistandsat i 1936. På kirkegården har man fundet en romansk gravsten med figurer i cirkler, gravstenen har en vis lighed med en gravsten i Sebber.

Besøg kirkens hjemmeside, tryk på nedenstående link.

Malle kirke

Kvader med hoved og løve i østmuren

Skibet set mod øst

Døbefont

Kor og skib har flade bjælkelofter. Korbuen er bevaret med kragsten og omløbende profileret sokkel. Altertavlen i barok er fra slutningen af 1600-tallet, storfeltets maleri er fra 1871 og er signeret Christine von Post. Prædikestolen og fontehimlen er formodentlig samtidig med altertavlen, på prædikestolen ses GM med krydsende passer og vinkel, formodentlig snedkerens signatur. Fontehimlen har en overgang tjent som lydhimmel over prædikestolen men er nu atter placeret over døbefonten. På skibets nordvæg er ophængt et sengotisk krucifiks.

Den romanske granitfont har kumme med attisk mundingsprofil, to rundstave omkring en hulkel (Mackeprang s.196). Det oprindelige fodstykket er forsvundet, det nuværende fodstykke er en søjlebase eller kapitæl med blomsterranke. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Himmerland.