Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Skibet set mod øst

Prædikestol

Altertavle

Alterbordsforside fra gyldent alter (1)

Alterbordsforside fra gyldent alter (2)

Alterbordsforside fra gyldent alter (3)

Alterbordsforside fra gyldent alter (4)

Korbue

Korbue med medaljoner

Engel over korbuen set fra koret (1)

Engel over korbuen set fra koret (2)

Korets vestvæg mod nord, Bebudelsen for hyrderne på marken

Korets nordvæg mod vest, Fremstillingen i templet

Korets nordvæg mod vest, Jesusbarnet bades (1)

Korets nordvæg mod vest, Jesusbarnet bades (2)

Korets nordvæg mod øst, Kongernes tilbedelse

Korets vestvæg mod syd, Kornelius åbenbaring

Korets sydvæg mod vest, Æneas helbredelse

Korets sydvæg mod vest, Peter udfrielse af fængslet

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Døbefont (3)

Døbefont (4)

Døbefont (5)

Døbefont (6)

Døbefont (7)

Døbefont (8)

Døbefont (9)

Døbefont (10)

Døbefont (11)

Døbefont (12)