Lyngby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Lyngby kirke

Lyngby kirke

Børglum hr., Hjørring amt, Ålborg stift. Vendsyssel. Da havet havde fjernet så meget af kysten, at det kun var 20 meter fra den gamle romanske kirke, besluttede man i 1913 at rive den gamle kirke ned og bygge en ny længere inde i landet. Den nye kirke er bygget 1913-14 med F. C. Harboe som arkitekt, den består af kor og skib med tagrytter samt våbenhus. Koret er opført af kvadre fra sognets tidligere romanske kirke, desuden stammer den profilerede sokkel under skibet fra den romanske kirke. På kirkegården ses granitkvadre fra den tidligere kirke.

Frederik Carl Harboe (1880-1959) blev murersvend (1902) og studerede derefter til arkitekt på Teknisk skole og Kunstakademiet i København (Martin Nyrop) (1904-13). I 1918 fik han egen tegnestue. Harboe har bl.a. bygget en række boligbebyggelser for Københavns Kommune, f.eks. bebyggelsen ved Hillerødgade, en 3-etages kambebyggelse, opført i røde sten med gesims og mønstermurværk i gule sten. Arealerne mellem blokkene blev udlagt som grønne opholdsarealer og legepladser.

Læs mere om F. C. Harboe på KID. Tryk på nedenstående link og søg Harboe

KID

Skibet set mod øst

Fresko på østvæggen

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Kor og skib har fladt bjælkeloft. Alterprydelsen er et freskomaleri på øtvæggen over alterbordet, Kvinderne ved graven, udført af Ernestine Nyrop i 1914.

Ernestine Nyrop (1888-1975) Datter af arkitekten Martin Nyrop. Hun blev uddannet på Tegne og kunstindustriskolen for kvinder bl.a. hos Bertha Dorph og Joakim Skovgaard. Blandt hendes kirkeudsmykninger kan nævnes freskomaleri i Lyngby kirke i Vendsyssel, fem glasmalerier i Lutherkirken i København (1914-18), fresker i Sankt Andreas kirke i København (1920), alterudsmykning i Frederiksholm kirke i København (1921), broderet altertæppe i Frederiksberg kirke (1934), alterdug og broderet altertæppe i Maribo Domkirke (1936).

Læs mere om Ernestine Nyrop på KID. Tryk på nedenstående link og søg Nyrop

KID

Den romanske granitfont stammer fra den gamle kirke. På kummen ses arkader med forskellige symbolske tegn og ordet Gud skrevet med runer (Mackeprang s.154-55). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vendsyssel - Enligstående