Løjt kirke

Tilbage til Liste over kirke

Løjt kirke

Løjt kirke

Rise hr., Åbenrå amt, Haderslev stift. Sønderjylland. Kirken var viet til Sankt Jørgen i middelalderen. Bygningen består af en romansk kerne med et stort antal tilbygninger fra forskellige tider. Kor og skib stammer fra romansk tid og er opført af rå kamp med groft tilhugne hjørner. Tilhuggede kvadre findes kun ved norddøren og i korbuen. De romanske vinduers karme er af rå kamp med stik af munkesten. Kun under skibets vestparti findes en profileret sokkel. Et par søjlebaser i haven ved Løjt kloster har muligvis flankeret syddøren. Norddøren er tilmuret. I 1200-tallet blev koret forlænget mod øst, i murværket ses kløvet kamp og munkesten, i østgavlen ses tre tilmurede vinduer, som er typiske for unggotikken. I 1400-tallet fik kirken fem tilføjelser i munkesten. Sakristi ved korets nordside, to tværskibsagtige kapeller ved skibets østende, våbenhus ud for syddøren og tårn mod vest. Op gennem tiden er de enkelte bygningsdele blevet omformet. I 1943 blev kirken hovedistandsat ved Dan Fink.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside.

Løjt kirke

Skibet set mod øst

Korets vestfag nordkappe

Korets vestfag østkappe

Korets vestfag sydøsthjørne

Korets østfag østkappe

Altertavle i hverdagsstand

Altertavle i hverdagsstand mod nord, Gregor, Barbara og Maria Magdalene

Altertavle i hverdagsstand mod nord, Salomes dans

Altertavle i hverdagsstand mod syd, Erasmus martyrium

Altertavle i fastestand

Altertavle i påskestand

Altertavle i påskestand midterfelt

Altertavle, predella

Orgelpulpitur mod vest

Prædikestol

Døbefont

Den romanske korbue med profilerede kragbånd er bevaret. Den dekorative udsmykning af de to korhvælv har aldrig været overkalket og stammer formodentlig fra o.1520. En næsten udvisket indskrift nævner den sidste slesvigske bisp, Gottschalk von Ahlefeld. Prædikestolen er fra 1557 men stærkt omdannet i 1787. Ved prædikestolen ses et lille krucifiks fra 1400-tallets begyndelse. I 1785-87 opførtes pulpiturer mod vest og i korsarmene, malerierne blev udført af Jes Jessen fra Åbenrå. I søndre korsarm ses gammeltestamentlige motiver, i nordre korsarm ses nytestamentlige motiver, og på vestpulpituret ses Kristus og de tolv apostle.

Kalkmalerierne i de to korhvælv har aldrig været overkalket og stammer formodentlig fra o.1520. En næsten udvisket indskrift nævner den sidste slesvigske bisp, Gottschalk von Ahlefeld. Hvælvets udsmykning er samtidig med altertavlen, i kapperne ses blade og blomsterornamenter samt figurer. Hele koret er som et væksthus eller et Paradis. Selvom udsmykningen er udført kort tid efter færdiggørelsen af altertavlen, synes planteornamenterne ikke kun at hænge sammen med rankeudsmykningerne på altertavlen. Blandt reformkatolikker var det almindeligt, at man udsmykkede med planteornamenter. Birgitta-kapellet i Roskilde Domkirke fra 1510 har rige planteornamenter, kræmmerkapellet i Malmø har en bladvækstudsmykning med klare reformkatolske undertoner og flere kirker i det sydlige Jylland har lignende pergolaagtige udsmykninger (Nordborg, Broager og Flensborg). Reformkatolikkerne stod stærkt i denne landsdel. De ønskede en katolicisme, der var renset for verdsliggørelse og fantasifulde helgenhistorier. Den lukkede paradisiske have blev idealet og var et symbol for Maria. Men intet er sikkert omkring disse udlægninger af Løjt kirkes udsmykninger, som man mener er blevet udført af Peter Ly..kt

Altertavlen er dekoreret med blade og grene. Tavlen har fløje, der kanåbnes til tre stillinger. I den fornemme Påskestand ses udskårne figurer, i midterskabet Korsfæstelsen flankeret af Johannes Døberen og Erasmus, i fløjene apostle. I Fastestanden ses scener fra Passionen og i Hverdagsstanden ses Johannes Døberens og Erasmus martyrier, i fløjene ses helgener. Centralt er Johannes Døberens martyrium og Erasmus Martyrium. Blandt helgenerne ses Sankt Denis, Sankt Appolonia, Ansgar og den hellige Birgitta. Sankt Denis er en fransk helgen, der ifølge legenden blev halshugget og derefter bar sit hoved to mil, før han lagde sig på det sted hvor Sankt Denis katedralen ligger i dag, derfor ses han ofte hovedløs og med hovedet mellem hænderne. I Danmark er han dog sjældent fremstillet hovedløs men som her med bispehuen i hænderne, i dette tilfælde er der dog tale om en restaureringsfejl. Sankt Appolonia er en kvindelig helgen som inden hun blev henrettet fik trukket alle tænderne ud, derfor skildres hun med en tang og en tand og er skytshelgen for tandlæger, også hun er sjældent skildret i Danmark. Om der ligger nogen mening bag den centrale placering af Sankt Erasmus vides ikke, men man kan gætte på, det har været reformkatolikker som har bestilt altertavlen, og har valgt Erasmus som hæder til Erasmus af Rotterdam, der kritiserede pavestolen kraftigt. Dette understøttes af, at den hellige Birgitta også er vist på altertavlen, idet hun ligeledes kritiserede pavestolen kraftigt.

I bøgerne Løjtaltertavlen (Forlaget de unges kunstkreds 1983, ISBN 87-981194-1-9) og Middelalderlige altertavler i Haderslev stift (Poul Kristensens forlag 2003, ISBN 87-7851-192-5) kan man læse om altertavlen i Løjt.

På siden Danmarks middelalderlige altertavler kan man se billeder og læse mere om altertavlen i Løjt. Tryk på nedenstående link og vælg Haderslev stift og vælg Oversigt, gå ned til Løjt og tryk på nummeret til venstre.

Danmarks middelalderlige altertavler

Den romanske granitfont har glat kumme men er stærkt ophugget. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.