Lillebrænde kirke

Tilbage til Liste over kirke

Lillebrænde kirke

Lillebrænde kirke

Falsters Nørre hr., Maribo amt, Lolland-Falsters stift. Lolland-Falster og Møn. Kor og skib er opført i senromansk tid af teglsten over afrundet sokkel. Koret har gesims af et savskifte, som på skibet ledsages af et tandsnit. Gavlene har fod og toptinder, østgavlen er prydet med tre savskifter under et blændingskors. Vestgavlen deles af fire ligebenede trekanter udformet af savskifter. Begge døre er rundbuede og falsede i murfremspring, norddøre er tilmuret, syddøren stadig i brug. Korets østvindue har rundbuet overligger skåret i kridtsten. Våbenhuset er fra sengotisk tid.

Skibet set mod øst

Østvindue

Kor og skib har flade lofter. Den rundbuede korbue er bevaret. I 1940 afdækkedes kalkmalerier på korets østvæg og i østvinduets smige. Kalkmalerierne på væggen var i så dårlig stand, at de ikke kunne bevares. I vinduets smige ses Flugten til Ægypten og Fremstillingen, kalkmalerierne dateres til o.1350. Den mørke baggrund peger bagud mod de romanske kalkmalerier, de lette blade peger frem mod 1400-tallet. Muligvis er figurbillederne yngre. I Flugten til Ægypten ses Josef med spids jødehat, vandringsstav, ransel og vandflaske (eller lygte). I Fremstillingen står den gamle Simeon med hat og strækker armene frem mod barnet.

I 1944 fjernedes den gamle altertavle af Fru Ingemann fra alterbordet og blev ophængt på skibets sydvæg. Prædikestolen er fra slutningen af 1500-tallet. Over korbuen ses et korbuekrucifiks fra o.1450. I kirken ses desuden en bispefigur fra 1400-tallet, som formodentlig stammer fra en tidligere altertavle. Døbefonten af kunstsandsten er fra 1875.