Lille Lyngby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Lille Lyngby kirke

Lille Lyngby kirke

Strø hr., Frederiksborg amt, Helsingør stift. Nordsjælland. Kirken var i middelalderen viet til Treenigheden. Skibet er opført i romansk tid af rå og kløvet kamp, de oprindelige dele over hulkantet sokkel. Den rundbuede syddør er stadig i brug med frådsten i portalindramningen. Det romanske kor blev ombygget med munkesten i højgotisk tid. Tårn og våbenhuset er tilføjet efter reformationen pyramidespiret stammer fra 1796. I 1883 blev kirken istandsat, ved den lejlighed blev koret skalmuret. Kirkegården ligger direkte ned til Arresøen.

Læs mere om Lille Lyngby kirke på sognets hjemmeside. Tryk på nedenstående link.

Lille Lyngby kirke

Skibet set mod øst

Døbefont

Den runde korbue er bevaret med kantprofilerede kragsten. Ved ombygningen i højgotisk tid fik koret indbygget krydshvælv, kort tid efter fik skibet indbygget hvælv. Altertavlen i senrenæssance er fra 1630, den bærer våben for Frederik Urne, er storfeltet er indsat et maleri fra 1774. Prædikestolen er skåret af Bernt Snedker fra Slangerup i 1614. Dele af stoleværkets gavle er fra o.1660. I syddørens dørfløj er indsat sengotiske foldeværksfoldninger fra en tidligere dør eller panelværk.

Kirkens granitdøbefont har firkløverformet kumme. På kummens sider ses en ridende kvinde med skriftrulle (?), Samson med løven, overkroppen af en svævende engel samt en harpespillede person, der sidder på en stol med højt armlæn (Mackeprang s.91). Fonten er registreret i Mackeprang - Sjælland - Nordsjællandske firkløverfonte.