Krogstrup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Krogstrup kirke

Krogstrup kirke

Horns hr., Frederiksborg amt, Helsingør stift. Nordsjælland. Kor og skib er opført i romansk tid af frådsten over skråkantsokkel. Korets mure er pyntet med lisener, der forbindes af rundbuer. Ellers er alle detaljer skjult under en cementpudsning fra 1881, da kirken blev hovedrestaureret. Skibet blev forlænget mod vest i 1400-tallet. Tårnet er sengotisk og blev ombygget i 1614 af Bastian Muremester, som tilføjede svungne renæssancegavle. Disse blev dog fjernet i 1881 og erstattet med de nuværende blændingsgavle. Kirken bærer præg af tilhørsforhold til det nærliggende Svanholm. På kirkegården ses et gravmonument for ejere til Svanholm.

Skibet set mod øst

Tårnbue med gitter

Døbefont

Kor og den østlige del af skibet fik indbygget hvælv i 1300-tallet. Altertavlen er fra 1633 og er nært beslægtet med altertavlen i Gerlev, som er udført af Hans Snedker i Kratmøllen. Topfeltets maleri er oprindeligt, storfeltets maleri er udført af C. Schleisner i 1870. Prædikestolen er fra 1626 og bærer våben for Jørgen Urne og hustru. På de nye stolestader er anbragt våben fra slutningen af 1500-tallet for Peder Bille og Birgitte Rosenkrantz. I korets vægge er indsat gravsten for børnene Eske, Anne og Mette Bille, der døde i 1565. Tårnrummet har været gravkapel for ejere til Svanholm, nu står orglet i tårnrummet, men et smedejernsgitter fra o.1780 er bevaret i tårnbuen, øverst ses Svanholms svane.

Den romanske granitfont har løver på kummen og hører til de østjyske løvefonte. Den er formodentlig kommet fra en nedlagt kirke på Århusegnen, hvor Poul Bille til Svanholm var lensmand på Århusgård i 1548-54, Gjern og Framlev herred hørte under Århusgård. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Galtengruppen.