Kristkirken

Tilbage til Liste over kirke

Kristkirken

Billedserie

Liste over billeder

Kristkirken

Vesterbro provsti, Københavns stift. Storkøbenhavn. Kirken er opført i 1898-1900, tegnet af Valdemar Koch. Stilen er overvejende inspireret af italiensk gotik, facaden med Enghave plads er beklædt med kridtsten med bånd af grønglaseret tegl. Langhuset er orienteret nord-syd med en åben loggia mod syd foran hovedindgangen, tårnet står ved langhusets syd-vesthjørne. Over loggiaens søjlebårne arkader er der et tredelt vinduesparti med slanke søjler, gavltrekanten har blændingsdekorationer og øverst på gavlen ses en knælende engel, udført af Th. Bærentzen, der også har udført reliefferne med de fire evangelister ved tårnets fod. Kirken blev istandsat 1963-64.

Tryk på nedenstående link og læs mere om kirkens arkitekter og kunstnere.

Arkitekter og kunstnere

Langhuset er opdelt i et hovedskib og smalle sideskibe bag rundbuede arkader, hvis søjler bærer pulpiturer. Korpartiet er hævet tre trin over skibet, i korgavlen er der en stor rundbuet alterniche med halvkuppelhvælv. I halvkuppelhvælvet ses en Majestasfremstilling i freskomaleri af Johannes Kragh. Alterbordet af træ har malet Kristuslam. Altertavlen fremstiller Fødslen og er malet af Axel Helsted i 1903. Kobberfadet i døbefonten er tegnet af Lorentz Frølich.

Den romanske granitfon stammer fra Virring kirke (Sønderhald hr.), der i 1700-tallet fik en træfont, granitfonten blev opstillet i præstegårdshaven, og da Kristkirken var opført, blev fonten skænket til kirken af præster i Jylland, som havde indsamlet til opførelse af Kristkirken. På kummen ses løver omkring hoveder, Korslam og en fugl, under mundingsranden ses rankeværk (Mackeprang s.288-89). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Smågrupper og enligtstående - Løvefonte med religiøse fremstillinger, Hovlbjerggruppen.