Arkitekter og kunstnere

Tilbage til forside

Otto Valdemar Koch (1852-1902). Valdemar Koch blev født i Sønder Kirkeby på Falster, hans forældre var sognepræst, provst Hans Peter Gyllembourg og Anne Oline Parelius. I 1871 kom han på Chr. V. Nielsens tegneskole og blev optaget på Kunstakademiet i København med afgangseksamen i 1879. Han har tegnet hos L. Fenger og H.B. Storck. Kirkebyggeriet blev Valdemar Kochs arbejdsområde, alle hans værker præges af stor indsigt i bygningsarkæologi og arkitekturhistorie. Den romanske stil var hans foretrukne. Valdemar Koch tilhørte J.D. Herholdts dansk-italienske retning, men han søgte hen mod en mere national karakter. Kristkirkens kridtstensfacade er et eksempel på den italienske indflydelse, det mere danskprægede ses i anvendelsen af røde teglsten i Apostelkirkens indre.

Valdemar Koch har tegnet Kapernaumskirken i København (1894-95), Sionskirken i København (1895-96), Lukaskirken på Frederiksberg (1896-97), Kristkirken i København (1898-1900), Apostelkirken i København (1899-1901), Reersø kirke (1904), Vor Frelsers kirke i Vejle (1904-07, fuldført af J. Magdahl Nielsen), samt tegnet døbefonten i Hellig Kors kirke i København (1889), Svend Magnussens mindekors på Grathe Hede (1892) og Knud Lavards mindekors ved Haraldsted. Valdemar Koch har opmålt Grenåegnens kridtstenskirker i 1896.

Thomas Vilhelm Bærentzen (1869-1936). Han lærte at tegne på Fr. Hammeleffs atelier, i 1887 blev han optaget på Kunstakademiet i Købenavn men forlod det i 1889 og blev elev hos Stephan Sinding til 1891. Bærentzen var sekretær for Selskabet for dekorativ kunst og udstilling af Skønvirke 1905-10. Han har udført bygningsskulpturer på Sionskirken, Kristkirken, Nazarethkirken, Lukaskirken og Sankt Andreas kirke i København samt på Ansgars kirke i Odense (1901-02). I de første årtier af 1900-tallet udførte Bærentzen en række dekorative arkitekturudsmykninger, især relieffriser af brændt ler med bibelske figurer. Motiverne er hentet fra italiensk, romansk arkitektur men bærer præg af skønvirkestilen.

Johannes Kragh (1870-1946). J.Kragh lærte akvarel hos Jacob Kornerup i Roskilde 1883-85 og maleri hos Viggo Pedersen 1886-89 samt hos H. Grønvold 1885-87. J.Kragh gik på Kunstakademiet i København 1887-88, på Kunstnernes Studieskole (P.S. Krøyer) i 1888-89 og blev malersvend i 1891. J.Kragh var elev hos den franske billedhugger J.V. Ségoffin i Rom, vinteren 1900 og lærte marmorhugning hos billedhugger og konservator Edvard Bentzen 1899-1901. Johannes Kragh blev tidligt påvirket af Joakim Skovgaards monumentale stil. Hans første kirkeudsmykninger var kalkmalerier, men siden koncentrerede han sig om glasmaleriet. Han bevægede sig frit inden for mange kunstneriske udtryk, især fremhæves hans fine billeder af engelske og franske gotiske katedraler, som han malede under rejser.

J.Kragh har udsmykket Aagaard Valgmenighedskirke (kalkmalerier 1895), Ødis kirke (Vejle amt) (kalk- og glasmalerier 1895 og 1922), Sionskirken i København (1896-98), Kristkirken i København (fresko i apsis, 1899), Skive nye kirke (glasmalerier 1906), Holstebro kirke (glasmalerier 1907-08), Mariakirke i København (kalkmalerier bag alteret, 1909), Sønder Vissing kirke (alter, 1911), Ristinge Kapel (altertavle, 1911-12), Hellerup kirke. (glasmaleri 1918-28), Kirkeby kirke på Fyn (kalk- og glasmalerier 1921, samt granitalter og kalkstensrelief), Stefanskirken i København (glasmaleri 1923-24), Gedsted kirke (glasmaleri 1931), Voer- Ladegaard kirke (glasmaleri 1931); Vesløs kirke (glasmaleri 1931), Østerbølle kirke (korudsmykning 1932), Lumsås kirke(glasmaleri 1931), Give kirke (korudsmykning 1933) og Gadevang kirke.

Læs mere om de ovennævnte arkitekter og kunstnere på KID. Tryk på nedenstående link og søg på navnet.

KID