Kousted kirke

Tilbage til Liste over kirke

Kousted kirke

Kousted kirke

Nørhald hr., Randers amt, Århus stift. Djursland-Randersegnen. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Begge portaler er bevaret. Den tilmurede norddør har trekvartsøjler med baser og kapitæler, søjler fortsætter som rundstav om det glatte tympanon felt. Syddøren er bevaret i brug, den har ligeledes trekvartsøjler, dog er den østre søjle snoet, søjlerne fortsætter som rundstav om tympanonfeltet, der har en båndsløjfe i kraftigt relief. I nordmuren er bevaret tre romanske vinduer med monolitoverliggere. Nederst i skibets nordøsthjørne er indsat en billedkvader med en løve, relieffet er indsat omvendt. Tårnet og våbenhuset er opført i sengotisk tid, våbenhuset er usædvanligt højt og har kamtakgavl med højblændinger. I våbenhuset står en romansk gravsten med reliefkors og bladornamentik, desuden ses en gravsten over sognepræst Jens Brask (død 1654).

Sydportal

Skibet set mod øst

Døbefont

Kor og skib har fået indbygget krydshvælv i sengotisk tid. Den runde korbue er bevaret med kragsten. I skibets sydmur ses en Prædikestolen er fra begyndelsen af 1600-tallet. Altertavlen blev i 1993 udsmykket med Patchwork syet af damer fra sognet under ledelse af Anne Marie Harrison.

Den romanske granitfont har dobbeltløver med lange tunger i ret lavt relief på kummen (Mackeprang 272-73). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Smågrupper og enligtstående - De langtungede.