Kærum kirke

Tilbage til Liste over kirke

Kærum kirke

Billedserie

Liste over billeder

Kærum kirke

Båg hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Kirken var viet til Laurentius i middelalderen. Korets vestlige del og skibet er opført i romansk tid af frådsten iblandet lidt kridt og kamp. De romanske mure er prydet med blændinger, koret har tre rundbuede murblændinger, skibet har hjørnelisener forbundet med en rundbuefrise, hvis buer skiftevis hviler på konsoller og dværgsøjler, sydsidens rundbuefrise er rekonstrueret i 1891-94, da kirken blev restaureret ved N.P.Jensen. Ved restaureringen blev flere romanske vinduer genåbnet. Den falsede rundbuede syddør står som udvendig blænding, norddøren er stadig i brug, norddøren sidder både udvendigt og indvendigt i et fremspringende parti og har fals med indlagt rundstav, udvendigt flankeres døren af to rundbuede blændinger, indvendigt over døren ligger en skulptur af kridtsten fremstillende en løve med et vædderhoved i munden. I sengotisk tid blev koret forlænget mod øst og tårnet opført, begge dele i munkesten. I korets sydmur og i skibets nordmur er indsat romanske gravsten. I våbenhuset ses en kalkmalet udsmykning, på vestvæggen ses Passionen (bl.a. Korsbæringen), omkring norddøren ses i de rundbuede blændinger Kristoffer og et Helvedgab. Kalkmalerierne må formodentlig dateres til midten af 1400-tallet, muligvis noget senere. Kalkmalerierne i våbenhuset blev fundet og afdækket efter en brand i 1982.

Korets vægge deles af to tvedelte nicher. Korets oprindelige dele og skibet har krydshvælv med profilerede ribber fra 1400-tallet, da korbuen blev omdannet til spidsbue. Alterbordet har renæssancepanel med arkader. Renæssancealtertavlen nævnes i Jacob Madsens visitatsbog fra 1595, tavlen har tidligere haft storvinger, felternes malerier er udført af P. Møller i 1893, et tidligere maleri fra tavlen hænger nu på skibets nordvæg. Prædikestolen fra 1616 har evangelistfigurer i felterne og hjørnehermer. I kirken er ophængt et korbuekrucifiks fra begyndelsen af 1500-tallet. Over prædikestolen ses et kalkmalet bomærkeskjold med bomærke fra Christoffer Nielsen 1571. Desuden ses dekorativ udsmykning i hvælvet og enkelte figurer, en mand og kvinde holder et bæger, en narrefigur, en rytterder sidder omvendt på hesten og en mand med et blæseinstrument. Ved prædikestolen ses arkitekturmaleri. En gjordbue ender nederst i et kalkmalet ansigt. Den dekorative udsmykning i skibets hvælv blev afdækket og opmalet i 1886, de øvrige kalkmalerier i skibet blev afdækket i 1982 efter en brand.

Den romanske granitfont har tovsnoning om mundingsranden og ranker på kummen, foden er en firkantet kapitælfod. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Djurslandstypen.