Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirken set fra nord

Skibets sydmur mod vest

Kirken set fra sydøst

Udsigt fra voldanlægget ved Jungshoved slot

Udsigt til kirken fra voldanlægget ved Jungshoved slot

Skibet set mod øst

Korbue og kor

Skibets 1.fag, vrængmaske i nordøstsvikkel

Skibets 1.fag, vrængmaske i sydøstsvikkel

Altertavle

Korets nordvæg, Korsfæstelsen

Prædikestol

Døbefont af Thorvaldsen

Indgang til gravkapel

Våben over indgang til gravkapel

Sarkofager i gravkapellet

Våben på sarkofager i gravkapellet (1)

Våben på sarkofager i gravkapellet (2)

Skibets vestvæg

Skibets vestvæg, Dødedans (1)

Skibets vestvæg, Dødedans (2)

Skibets vestvæg, Dødedans (3)

Skibets vestfag sydvæg