Hellum kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hellum kirke

Billedserie

Liste over billeder

Hellum kirke

Dronninglund hr., Hjørring amt, Ålborg stift. Vendsyssel. Kor og skib blev opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Den retkantede norddør er bevaret, syddøren er udvidet. Tårnet blev opført i sengotisk tid o.1500 af genanvendte kvadre og munkesten. Klokken var ophængt i tårnet men blev på et tidspunkt flyttet til den udvendige klokkestabel ved østgavlen. Våbenhuset er fra 1925. I korets sydmur øst for vinduet er indmuret en kvader med relikviegemme, formodentlig fra et tidligere alterbord, i korets murværk mod nord ses nederst en aflang åbning, som menes brugt til de spedalske, der gennem denne kunne modtage nadveren. Ved kirken var i 2002 opstillet døbefontens fodstykke af granit og en søjlebase af granit. Kirken blev gennemgribende restaureret i 1963.

Den runde korbue med skråkantprofilerede kragsten er bevaret. Prædikestolen i renæssance er fra 1614. I 1976 fik kirken et alterbillede af Sven Havsteen-Mikkelsen. Den tidligere altertavle med maleri af F. R. Scavenius fra 1907 er nu ophængt på skibets nordvæg. Ved en istandsættelse i 2004-05 blev det tidligere alterbord med alterbordsforside fra renæssancen erstattet med det nuværende alterbord af granit, udført af Erik Heide, som også har tegnet knæfaldet og udført det lille krucifiks på alteret. Samtidig kom Sven Havsteen-Mikkelsen alterbillede i en ny ramme. I koret er opstillet en gravsten over provst Peder Kieldsen Paludan (død 1758) og hustru Anna Alheda.

Fergus Roger Scavenius (1880-1958)

Han blev forberedt til Akademiet hos G. og S. Vermehren og gik på Kunstakademiet i Út semester i år 1900. Han har desuden gået på privat malerskole i København hos Ludvig Find og Johan Rohde og har været privat elev hos J.F. Willumsen i København og Paris i 1903. Roger Scavenius udstillede så vidt vides kun Ún gang for offentligheden, i 1934 i Den frie Udstillings bygning. Ved denne lejlighed vistes en udsmykning til Klintholm sammen med landskaber fra Bayern, Dyrehaven og Nordsjælland, herunder Frederiksborg Slot, samt fra Refsnæs. Med udgangspunkt i symbolismen skabte han en dramatisk bevæget, monumental figurkunst. Hans elevforhold og private venskab med J.F. Willumsen er bemærkelsesværdigt, fordi Willumsen ellers ikke tog imod private elever.

Kirkeudsmykning: Hellum kirke (Dronninglund hr.) tidligere altertavle (1907); Hallund kirke (Dronninglund hr.) altertavle.

Den romanske granitfont har lille glat kumme, tyndt skaft og et stort fodstykke, der muligvis er en omvendt kumme, den har tilknytning til fontene i Himmerland (Mackeprang s.150 og 196). I 1960'erne blev fonten placeret på en muret sokkel men i 2005 blev den atter placeret på det store fodstykke af granit. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vendsyssel - Enligstående