Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Sydportal

Klokketårnet set fra syd

Koret set fra sydøst

Kirken set fra nord med Griffenfelds kapel og klosterfløjen

Skibet set mod øst

Altertavlen (1)

Altertavlen (2)

Altertavlen (3)

Kor glasmaleri mod nordøst, Johannes

Kor glasmaleri mod sydøst, Jakob d.æ.

Kor glasmaleri mod syd, Maria Magdalene

Døbefont

Prædikestol

Krucifiks af Henrik Starcke

Skibet set mod vest

Skibets vestvæg (1)

Skibets vestvæg (2)