Hans Egedes kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hans Egedes kirke

Billedserie

Liste over billeder

Hans Egedes kirke

Østerbro provsti, Københavns stift. Storkøbenhavn. Kirken er opført i 1923-30 ved arkitekterne A. Wittmaack og V. Hvalsø som en del af et trefløjet bygningskompleks med præstebolig og menighedshus. Kirken er opført i røde mursten med stilelementer fra 1700-tallets danske barok. Murværket har hjørnepilastre og glatte gavle. Kirkens nordfløj har valmtag. På kirkens tag er opsat en ottesidet tagrytter med lanterne og spir. Kirken har rundbuede vinduer. Omkring vestindgangen er opstillet en kalkstenportal, kronet af to engle omkring en mindetavle for Hans Egede.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside.

Hans Egedes kirke

Kirkerummet dækkes af et tøndehvælv af træ. Over vestindgangen står orglet på et pulpitur. Langs skibets nord og sydmur er opsat pulpiturer, som bæres af firkantede pillet. Korpartiet er hævet tre trin over skibet. Altertavlen er en kopi efter Murillo med ramme udskåret i barokstil. Et tidligere altertavlemaleri af W. Meynhardt fra 1922 er nu ophængt i kirken. Fonten af grønlandsk marmor fra 1955 erstattede en nyklassicistisk træfont fra Michaelis kirke i Fredericia.

Frederik Vilhelm Hvalsøe (1883-1958)

Han blev uddannet som murersvend i 1903 og gik på Kunstakademiet 1905-16. Fra 1916 havde han virksomhed som arkitekt s.m. Arthur Wittmaack, sammen har de udført en lang række tidstypiske bygninger, som har sat sit præg på store dele af Københavns bebyggelse.

Kirkebyggeri: Absalonskirken i København (1926 s.m. Arthur Wittmaack); Hans Egedes kirke i København (1930 s.m. Arthur Wittmaack); Helleruplund kirke (1956 s.m. Arthur Wittmaack).

Arthur Karl Johann Wittmaack (1878-1965)

Efter uddannelse som tømrersvend i 1898 gik han på Kunstakademiet i Wien 1899-1900. Siden fik han ansættelse som konduktør hos Eugen Jørgensen og hos Søren Lemche. Arthur Wittmaack har udført langt den største del af sine arbejder sammen med Vilhelm Hvalsøe. Tegnestuen har haft en omfattende produktion af alle former for byggeri og således sat sit præg på København i første halvdel af 1900-tallet. I denne periode har han fulgt dansk arkitekturs almindelige udviklingslinier, fra historicisme over nyklassicisme til funktionalisme. Et helt specielt anlæg er bygningerne for Københavns Idrætspark fra 1926-30, indeholdende især Parkteatret med restaurant og butikker samt Østerbro Svømmehal. Anlægget er opført med jernbetonkonstruktioner, men i øvrigt udformet i en magtfuld nyklassicisme, der ikke fortæller om de mange forskellige funktioner bag facaderne, mens de lidt senere tilskuertribuner blev anskuet ud fra en mere teknisk og funktionel synsvinkel.

Kirkebyggeri: Absalonskirken med menighedshus i København (1920-34 s.m. V.Hvalsø); Hans Egedes kirke med menighedshus i København (1922-32 s.m. V.Hvalsø); Helleruplund kirke (1956 s.m. V.Hvalsø).

Østerbro svømmehal og Parkteatret

Svømmehallen er opført i 1929-30 ved arkitekterne A. Wittmaack og V. Hvalsøe som del af en bebyggelse, der desuden rummer Parkteatret (oprindelig Parkrestauranten) med butikker. Figurerne over svømmehallens indgange er udført af Axel Poulsen. Reliefferne i indgangen fra Østerbrogade til idrætsparken er ligeledes udført af Axel Poulsen. I svømmehallens galleri er opstillet to bronzefigurer af E. Utzon-Franck. Bygningen har grå pudsede facader med smalle vinduesfag og en svagt profileret gesims, hvilket er typisk for 1920'ernes nyklassicisme. På Gunnar Nu Hansens plads er opstillet to løver i bronze udført af Lauritz Jensen i 1905.

Tryk på nedenstående link og se Axel Poulsens relieffer i indgangen til Idrætsparken

Axel Poulsens relieffer