Grøndals kirke

Tilbage til Liste over kirke

Grøndals kirke

Billedserie

Liste over billeder

Grøndals kirke

Valby-Vanløse provsti, Københavns stift. Storkøbenhavn. Kirken er opført i 1927-28 ved arkitekt Julius Smidt som afløsning for en barakkirke fra 1918. Bygningen er opført af teglsten i stil med sengotiske kirker på Sjælland. Kirken har kor mod nordøst og tårn mod sydvest, våbenhuset er opført som en sidebygning på tårnet mod nordvest. Kor og skib har blændingsprydede kamtakgavle, korets østgavl har glatte kamme og høje rundbueblændinger foroven. Tårnets kamtakgavle har høje spidsbueblændinger, på tårnets nord og sydmur ses trappefriser. Skibets vinduer mod nord og syd har kamtakkede indfatninger i murfremspring. Kirkens krypt har menighedslokaler og ligkapel. I våbenhuset ses A.Hassels forarbejde til kirkens altertavle, over indgangen til menighedslokalerne og i kapellet ses to gipsrelieffer af A.Hassel, som er skænket af Silkeborg Museum.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside

Grøndals kirke

Koret dækkes af et kassetteret tøndehvælv, skibet overdækkes af tre fag krydshvælv. Altertavlen er udført i farvet brændtler af A.Hassel, motivet er Lazarus opvækkelse, altertavlen har stået i barakkirken fra 1918, i Nørre Broby kirke på Fyn står et identisk arbejde, som dateres til 1896. På triumfvæggen mod nord ses et krucifiks fra 1600-tallet, som er skænket af Københavns Bymuseum, det har tidligere hængt i Abel Cathrines stiftelse.

Den romanske granitfontskumme er en gave fra Herfølge, kummen har tidligere stået på en muret fod, den nuværende granitfod er af nyere dato. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.

Carl Sophus Julius Smith (1861-1943)

Smith stod først i tømrerlære og blev svend i 1880, i 1879 tog han afgangseksamen fra Teknisk Skole, dimitteret af J.F. Busch og C.F. Andersen, fra 1880-89 gik han på Kunstakademiet i København. Smith var ansat hos Frederik Bøttger 1880-83 og hos Hans J. Holm 1883- 91, i 1889 blev han selvstændig og har arbejdet sammen med H.B. Storck ved opførelsen af Soldenfeldts Stiftelse samt med Valdemar Koch og Martin Nyrop i perioden1900-20 bl.a. ved opførelsen af Eliaskirken. Fra 1908-20 var han lærer i husbygning ved Kunstakademiet i København. Julius Smith har for det meste samarbejdet med andre i en bunden nationalromantisk historicisme som f.eks. rådhusprojektet. Dog står Grøndals kirke som en selvstændig og markant bygning, hvor den nationale historicisme er frigjort til en selvstændig udtryksform. Smith var en dygtig tegner, og hans tegninger har store kvaliteter, ligesom hans opmålinger af Koldinghus er udført med stor indlevelse i bygningens særlige karakter.

Kirkebygninger: Lutherkirken i København med menighedshus (1914- 18) i samarbejde med Martin Nyrop, Enghave kirkes menighedshus (1923-24), Grøndals kirke i København (1927-28).

August Christian Valdemar Hassel (1864-1942)

Han stod i lære hos stukkatør og billedskærer H.C. Berg, i 1879 dimitterede han fra Teknisk skole og gik på Kunstakademiet i København 1882-88 hos N. Fristrup og Th. Stein. Han debuterede på Charlottenborg i 1888 med en portrætstatuette af N.W. Gade. Han har især udførte arbejder til en række kirker. Under rejser til Italien blev han inspireret af Lucca della Robbia til altertavler i form af relieffer i terracotta, bemalet og delvist med glasur.

Kirkeudsmykninger: Garnisons Sogns Menighedshus altertavle (1891), Nørre Broby kirke altertavle i farvelagt keramik (1896) som altertavlen i Grøndals kirke i København, Fredens kirke i København terracottakrucifiks (1900), Nazareth kirke i København altertavle i bemalet brændtler (1904), Grøndals kirke i København altertavle i bemalet brændtler (som altertavlen i Nørre Broby kirke) i kirken ses desuden tre gipsrelieffer (udkast ?) som tidligere har været opbevaret på Silkeborg Museum.