Græshave kirke

Tilbage til Liste over kirke

Græshave kirke

Billedserie

Liste over billeder

Græshave kirke

Lollands Sønder hr., Maribo amt, Lolland-Falsters stift. Lolland-Falster og Møn. Kor og skib er opført i senromansk tid af munkesten over dobbelt skråkantsokkel på langmurene samt hjørnelisener og tandsnitgesims. I korets taggavl ses savskifter, stående siksak og et ligearmet blændingskors, en lignende udsmykning ses i vestgavlen. Mod øst og nord ses tilmurede rundbuevinduer, smigede med prydskifter. Syddøren står i murfremspring med savskifter men er noget udvidet, norddøren er forsvundet. I østgavlen kan man se munkesten med indridsninger, som kan minde om runer, disse tolkes som bomærker. Våbenhuset mod syd er opført i sengotisk tid, gravkapellet mod nord er opført i 1637, formodentlig som gravkapel for Rudbek Pors til Øllingsø og Sophie Kaas, hvis anevåben ses i gavlen. Ved kirken er opført en klokkestabel.

Tryk på nedenstående link og læs mere på sognets hjemmeside.

Gloslunde pastorat

Skibet har fladt loft, koret har ribbehvælv, som løber af på firkantede søjler. Altertavlen er en katekismustavle fra 1581 med anevåben for Rudbek Pors. I koret har der været 32 kalkmalede anevåben for Rudbek Pors og Sophie Kaas. Prædikestolen fra 1636 bærer våben for Just Friederich von Papenheim og Regitse Urne, kurven har kraftige hjørnehermer og evangelister i felterne. Ved en restaurering i 1978 afdækkede man syv kalkmalede viekors på væggene, i korsene fandt man sodmærker efter vokslys. I kirken er ophængt flere kisteplader med våben.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om kirkens heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg G og søg Græshave.

Gravsten og epitafier

Fonten af cement fra 1800-tallet er udformet som en gotlandsk font, foden er dog muligvis oprindelig.