Gjøl kirke

Tilbage til Liste over kirke

Gjøl kirke

Gjøl kirke

Hvetbo hr., Hjørring amt, Ålborg stift. Vendsyssel, Himmerland og Læsø. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Det usædvanligt lange skib er opført i to tempi. Tårn og sakristi er opført i sengotisk tid af munkesten, våbenhuset blev opført i 1873. Den tilmurede norddør har haft dekorativ udsmykning, en dæksten med to løver adskilt af kors er indmuret i nordmuren. I korets sydmur ses billedsten, der viser hovedet af lammet med korsglorie. Den retkantede syddør har dekorative indfatningssten med fremstilling af Syndefaldet, Stenhuggeren ved sit arbejde, Maria med Jesusbarnet, Engel, Korslam og en Biskop. Stenmesteren kan måske opfattes som et selvportræt. På portalen findes en sten med stenmesterens navn, Mester Goti. Kirken gennemgik en omfattende restaurering i 1942.

Sydportal (Mester Goti)

Skib set mod øst

Korhvælv nordkappe, Abraham og Isak på vej

Korhvælv vestkappe, Jakobs drøm

Døbefont

Den rundbuede korbue er bevaret med kragsten, hvis rankeværk muligvis er udført af Mester Goti (Mackeprang 150-51). I sengotisk tid fik kor og skib indbygget hvælvinger Den trefløjede altertavle med figurer er fra o.1520. I storfeltet ses Kongernes tilbedelse, i fløjene ses Barnemordet og Fremstillingen samt Flugten til Ægypten og Jesus som 12 årig i templet, på bagsiden af sydfløjen ses rester af malerier. Prædikestolen er fra o.1600.

I 1530'erne blev korhvælvet udsmykket med kalkmalerier, de blev restaureret i 1907 af E. Rothe. I sydkappen ses Jesse rod. I vestkappen ses Kobberslangen og Jakobs drøm. I nordkappen ses Abraham og Isak på vej til Moria bjerg samt Isaks ofring, Abraham er klædt som en jævn dansk herremand fra o.1530 i halvlang kappe, tætsiddende kjortel og bukser, i vestsviklen ses Kristus som den gode hyrde.

Den romanske granitfont har firkløverformet kumme og er muligvis udført af Mester Goti. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vendsyssel - Enligstående