Gjerrild kirke

Tilbage til Liste over kirke

Gjerrild kirke

Gjerrild kirke

Djurs Nørre hr., Randers amt, Århus stift. Djursland-Randersegnen. Kor og skib er opført i romansk tid af kridstenskvadre over dobbelt skråkantsokkel. Østgavlen leddeles af høje arkadeblændinger med flade pilastre. Koret og skibets flankemure har foroven rundbuefrise. På nordkapellets nordmur har man opsat buefrisen fra skibet. Syddøren er stærkt omdannet, norddøren er tilmuret men står med halvsøjler, bueslaget er erstattet af en kurvehanksbue. Tårn, våbenhus og nordkapel er opført i sengotisk tid, det antages dog, at tårnets nedre del stammer fra et romansk tårn, men der findes ingen sikre tegn.

Skib set mod øst

Skib 1.fag nordkappe, Lucifers nedstyrtelse

Døbefont

Den romanske korbue er bevaret. Kirken fik indbygget hvælv i sengotisk tid. I skibets hvælv ses kalkmalerier fra o.1500, de blev afdækket i 1908 af E. Rothe. Mellem kalkmalerierne ses våben for Oluf Friis lensmanden til Kalø. Altertavlen er fra 1680'erne og bærer våben for Christen Skeel og Birgitte Rosenkrantz. Den romanske granitfont har løvepar adskilt af en mand med bæger, desuden ses en hjort, der sønderrives af en hund samt et stående dyr med fuglehoved (Mackeprang 283-84). Prædikestolen bærer årstallet 1683 og Jørgen Skeels fire anevåben.

I skibets hvælv ses kalkmalerier fra omkring 1500, de tillægges Brarupværkstedet. Motiverne er Skabelsen, bl.a. med en havmand og en havfrue, Syndefaldet og Arbejdet, hvor Eva spinder og Adam pløjer. Desuden ses Smørkonen og Lucifers nedstyrtelse.

Den romanske fonts relieffer adskiller sig fra normen, idet der mellem det ene par løver sidder en mand på en skål, hans hoved er fælles med løverne. Altså en variant eller omdigtning af Himmerlandstypens underafdeling. Her til slutter sig en hjort, der sønderrives af en hund eller ulv samt et stående dyr med fuglehoved, altså en vingeløs Grif, der har slægtninge på portalerne i Vindblæs og Kastbjerg. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Smågrupper og enligtstående - Enligtstående.