Gislev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Gislev kirke

Billedserie

Liste over billeder

Gislev kirke

Gudme hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Kirken var i middelalderen viet til Sankt Vilhelm. I murværket ses rester af den romanske kirke, som var opført af granitkvadre over profileret dobbeltsokkel. Et nordvindue og norddøren er bevaret i tilmuret tilstand. En præstedør mod syd er muligvis oprindelig. I gotisk tid er koret blevet udvidet mod øst, nogle krumhugne kvadre røber, at den romanske kirke har haft apsis. Tårnet er fra senmiddelalderen.

I sengotisk tid fik koret indbygget krydshvælv. Skibet havde endnu i 1589 fladt loft ifølge Jacob Madsens visitatsbog, men kort efter må hvælvene være blevet indbygget. Korets tagværk brændte i 1886. Altertavlen er en kopi fra 1930 efter Eckersbergs altertavle i Vor Frue kirke i Svendborg, rammen er samtidig med kopien. Prædikestolen er fra o.1630.

I 1878 afdækkedes kalkmalerier fra o.1520 i korhvælvet, de blev hårdt restaureret af en lokal maler. I 1932 blev overmalingen fjernet og kalkmalerierne genrestaureret af E. Lind. Ved samme lejlighed afdækkedes kalkmalerierne på korets nordvæg.

I korets 3.fag i østkappen ses Flugten til Ægypten. Den hellige familie flygter fra Bethlehem til Ægypten på et meget langt æsel. I sydkappen ses Fremstilling i Templet. I vestkappen ses Barnemordet. I nordkappen ses Sædekornslegenden, bonden står og høster det korn, han har sået om morgenen, soldaterne forfølger den hellige familie og spørger, hvornår der sidst er kommet nogen forbi, og bonden svarer, da jeg såede. Bondens ben er sat forkert på.

I korets 2.fag ses i østkappen Gabriels jagt. Den kronede Maria sidder foran en smuk bygning. Gabriel kommer med seks hunde. I denne variation over Bebudelsen er Gabriel en jæger, der med horn og hunde jager en enhjørning. Da enhjørningen får øje på den rene Jomfru Maria, løber den hen og lægger sit hoved i hendes skød, maleren har glemt enhjørningen (eller den er forsvundet). I tekstbåndene kan læses: GABRIEL DICENS AVE GRATIA PLENA. DOMINUS ... (:og Gabriel sagde: hil dig benådede, Herren ...) Maria svarer ECCE ANCILLA DOMINI, FIAT MICHI SECUNDUM VERBUM TUUM ... (:se jeg er Herrens tjenerinde, ske mig efter dit ord). I sydkappen ses Besøgelsen. I vestkappen ses Kongernes tilbedelse, den unge konge peger op mod stjernen, Josef sidder udenfor. I nordkappen ses Fødslen. Josef sover, mens Maria tilbeder barnet, der ligger på jorden i strålekrans (Birgittas vision). Øverst ses jublende engle. Tømmerværket er skildret overdrevet.

I korets 1.fag i nordkappen ses Nadveren. Jesus har med en dramatisk armbevægelse fortalt, at han skal forrådes, alle disciple er lamslået undtagen Judas, som sidder foran med pengeposen. I baggrunden ses Jerusalem, de opholder sig uden for bymuren. I østkappen ses Tornekroningen med en spottende bøddel. I sydkappen ses Korsbæringen. Simon fra Kyrene har fået glorie og er i denne fremstilling en stor kraftig mand. Forneden til venstre ses et grotesk hoved og noget, som ligner et trylletegn. Til højre ses et hoved med en troldmandshat. I vestkappen ses Fremstilling for Pilatus, der vasker sine hænder, samt Piskningen. På nordvæggen ses Gethsemane PATER MI SI POSSIBILE EST HIC CALIX TRANSIRE (:Min fader, hvis det er muligt, lad denne kalk gå forbi). Johannes, Peter og Andreas ligger og sover. Derunder to mænd, den ene med pengepose (måske Judas der får de 30 sølvpenge).

Den romanske granitfont har et bredt akantussmykket bælte på kummen (Mackeprang 112). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Storebæltstypen - Mundingsbælte med bladranke.