Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Skibet set mod øst

Østvæg

Alter

Prædikestol

Kor og døbefont

Døbefont