Gerning kirke

Tilbage til Liste over kirke

Gerning kirke

Gerning kirke

Houlbjerg hr., Viborg amt, Århus stift. Midtjylland og Djursland. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel, apsis har skråkantet gesims under taget. Syddøren er udvidet, norddøren er forsvundet. Det romanske østvindue i apsis er genåbnet. Tårnet er opført i sengotisk tid men er stærkt omdannet i 1944, våbenhuset opført i 1869. I våbenhusets murværk ses en reliefsten med Korsfæstelsen og et brudstykke af en tovstav, den stammer formodentlig fra en af dørene. I murværket ses desuden en reliefsten med skaktavlemønster og et fragment af et ornament.

Skib set mod øst

Døbefont

Kor og skib fik i sengotisk tid indbygget krydshvælv af den østjyske type på vægpiller. Halvkuppelhvælvet i apsis er nyopført. Ved en istandsættelse i 1900 afdækkedes kalkmalede dekorationer i hvælvene, ornamentikken blev hårdt opmalet. Altertavlen er et rammeværk fra 1869 med Thorvaldsens Kristus i gips. Prædikestolen er fra 1869.

Den romanske granitfont har løver, korslam og fugl samt mandshoved på kummen (Mackeprang 288-89) fonten virker ret ophugget. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Smågrupper og enligtstående- Løvefonte med religiøse fremstillinger.