Fur kirke

Tilbage til Liste over kirke

Fur kirke

Fur kirke

Harre hr., Viborg amt, Viborg stift. Midtjylland. Apsis, kor og den østlige del af skibet er opført i romansk tid af den lokale stenart rødsten iblandet granitkvadre over skråkantsokkel. Skibet blev i senromansk tid forlænget mod vest med granitkvadre, skibets sydmur blev omsat i 1892. Apsiden er opdelt af halvsøjler i seks tvillingrundbuede blændingsfelter. Norddøren med tympanon er bevaret i brug, syddøren er forsvundet ved omsætningen i 1892. I apsiden og i skibets nordmur ses romanske vinduer i brug, i korets nordmur ses tilmurede romanske vinduer. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid af genanvendte granitkvadre og munkesten, i tårnets vestmur er indsat en reliefkvader med et mandshoved. På kirkegården ses flere tilhugne granitkvadre samt romanske gravsten. Kirken blev istandsat i 1899 og i 1966.

Kirken set fra nordøst

Skibet set mod øst

Prædikestol

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Skibet har fladt bjælkeloft, koret har fået indbygget otteribbet hvælv i sengotisk tid. Apsis er nu afskilret fra koret og fungerer som sakristi. Altertavlen er sammensat af to sengotiske fløje med apostelfigurer. Prædikestolen fra o.1575 har oprindelig været placeret over korbuen som lektorieprædikestol, i korbuen ses et hak, hvor opgangen har været, på kurven ses Korsfæstelsen og evangelisterne i relief samt malede allegorier fra 1700-tallet.

Den romanske granitfont har på kummen relieffer med dyre og menneskefigurer samt vegetativ udsmykning, den firkantede fod har kraftige hjørnehoveder og vegetativ udsmykning under buer. (Mackeprang s. 286). Fonten er registret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Smågrupper og enligtstående - Løvefonte med religiøse fremstillinger. Tamdrupgruppen.