Ejby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Ejby kirke

Ejby kirke

Vends hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. På stedet har stået en romansk kirke opført af granitkvadre, den romanske kirke bestod af kor og skib, som i sengotisk tid fik tilføjet et tårn. I 1842 blev de romanske dele nedrevet og erstattet med det nuværende langhus.

Skibet set mod øst

Altertavle

Prædikestol

Døbefont

Kirken har fladt gipsloft. Altertavlen er et maleri fra 1939 af Niels Lindberg. Prædikestolen er udført i 1800-tallet, i arkadefelterne ses udskæringer i ungrenæssance, som muligvis stammer fra en ældre prædikestol. På nordvæggen er ophængt et krucifiks af Gunnar Hansen fra 1951.

Kirkens kunstnere

Den romanske granitfont har glat kumme med højt skaft, den firkantede fod med arkadefelter virker noget ophugget. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Højby-Dalumtypen.