Davidskirken

Tilbage til Liste over kirke

Davidskirken

Billedserie

Liste over billeder

Davidskirken

Østerbro provsti, Københavns stift. Storkøbenhavn. Kirken er opført 1909-10 ved Johan Nielsen af "Foreningen til opførelse af små kirker". Bygningen er opført i røde teglsten med kor mod nord og indgang mod syd. Tårnet er opført ved skibets sydvesthjørne. Stilformen er overvejende nyromansk med rundbuet søjleportal og vinduesrose samt en vinduestregruppe øverst i sydgavlen, over sydgavlen er anbragt et stenkors. Kirken har fået tilbygninger i 1934 ved V.Hvalsøe.

Kirkens hjemmeside

Læs mere om kirkens arkitekt og kunstnere

Kirken har buede trælofter. Mod vest ses blændede buer til et tidligere galleri, som nu indgår i administrationslokaler. Koret er hævet to trin over skibet. Det tidligere alterbord med altertavle samt prædikestol og døbefont i grøn porfyr er udført af V.Koch til Mariæ kirkesal på Vesterbrogade, der var indrettet i det tidligere danseetablissement Valkyrien. Da Mariakirken blev bygget lukkede denne mødesal og præsten Enrique With kom til Davidskirken med inventar. Altermaleriet er Joakim Skovgårds forarbejde til altertavlen i Helligåndskirken, denne karton blev skænket til Davidskirken og blev senere udført i kopi af J.Th.Skovgaard. Over billedet har tidligere været placeret et kors med evangelistsymboler tegnet af Viggo Madsen og skåret af Astrid Noack i 1910, dette kors er i dag delt og ophængt i våbenhus, dåbsværelse og på trappen.

Kirken gav i 2005 tre unge kunstnere lov til at udsmykke kirken under projektet "Kan et figentræ bære oliven." Læs mere i bogen Kan et figentræ bære oliven (Arkitektens Forlag, 2005 ISBN 87-7407-331-1), tryk på nedenstående link og se mere om projektet. På kirkens hjemmeside kan man læse mere om kirkens historie. Desuden er kirken omtalt i bogen Storbyens virkeliggjorte længsel, kirkerne i København og på Frederiksberg 1860-1940 af Anne-Mette Gravgaard (Foreningen til gamle bygningers bevarelse, 2001 ISBN 87-87546-18-3).

Kan et figentræ bære oliven