Brenderup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Brenderup kirke

Brenderup kirke

Vends hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Kirken var viet til Sankt Peter i middelalderen. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over profileret sokkel, koret har haft rundt apsis. De oprindelige retkantede døre er tilmuret, i skibets nordmur ses et romansk vindue. I sengotisk tid blev koret forlænget mod øst. Tårn og skib blev opført i sengotisk tid.

Skibet set mod øst

Prædikestol

Mariafigur

Døbefont

I senmiddelalderen fik kor og skib indbygget hvælv, samtidig blev korbuen udvidet. Altertavlen er udført i 1641 på bekostning af Erik Bille til Kærsgård, maleriet er fra midten af 1800-tallet. I kirken ses en Mariafigur og en Petersfigur samt apostelfigurer, som formodentlig stammer fra en sengotisk altertavle, der dateres til 1510-20 og tillægges Claus Bergs værksted i Odense. Prædikestolen dateres til 1602 og har en vis lighed med prædikestolen i Fjelsted kirke. På skibets nordvæg er ophængt en korsfæstelsesgruppe fra o.1475. I kirken ses en gravsten med anevåben over Magdalene og Margrethe Emmiksdatter (død 1598 og 1581).

På hjemmesiden om Gravsten og Epitafier kan man se anetavlen for Magdalene og Margrethe Emmiksdatter. Tryk på nedenstående link.

Gravsten og Epitafier

Den romanske granitfont har fire fremspringende hoveder og rankeværk på kummen (Mackeprang s.132). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Lillebæltstypen.