Blidstrup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Blidstrup kirke

Blidstrup kirke

Morsø Sønder hr., Thisted amt, Ålborg stift. Thy og Mors. Kirken bærer præg af tilknytning til Blistrup hovedgård, som ligger tæt ved kirken. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre. Tårnet er opført i gotisk tid, våbenhuset i sengotisk tid. Tårnets underdel rummer rester af et tidligere tårnanlæg. Apsis og kor har sokkel med karnisprofil over skråkant. Skibet har profilsokkel. Dette kunne tyde på et ophold i byggeriet efter opførelsen af apsis og kor. Syddøren har karmsten, der prydes med rundstav og rankebort ledsaget af tovstav, som foroven danner bue over en tympanon med løver i fladt relief. Den tilmurede norddør har haft en tilsvarende udsmykning, men den flade overligger er fra 1904, da man rekonstruerede dørindfatningen. Over norddøren ses et nyere dobbeltvindue, de øvrige vinduer mod nord og øst er oprindelige. Sydsidens vinduer er af nyere dato, overliggerne er dog oprindelige, formodentlig stammer de fra det tidligere tårn.

Nordportal

Tårnet set fra vest

Sydportal

Sydportal, tympanon

Sydportal

Skibet set mod øst

Gammelt herskabsgalleri nu orgelpulpitur

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Døbefont (3)

Apsisbuen med tynde kragbånd er oprindelig, korbuen er ændret, da koret fik indbygget hvælv i nyere tid. Det lille tårnrum er indrettet til gravkapel med en herskabsstol øverst. I den runde tårnbue ses kragsten, som muligvis stammer fra den oprindelige korbue. Det romanske alterbord har hjørnehoveder på soklen. Altertavlen er i renæssance med maleri efter Carl Bloch. Prædikestolen af Næssund-typen er fra o.1590.

Den romanske granitfont har på kummen akantusranke og lodrette stave udformet som menneskekroppe. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Mors