Betlehemskirken

Tilbage til Liste over kirke

Betlehemskirken

Billedserie

Liste over billeder

Betlehemskirken

Nørrebro provsti, Københavns stift. Storkøbenhavn. Kirken er opført 1935-38 ved arkitekt Kaare Klint. Facaden i røde mursten knytter sig til Jensen-Klints bygmesterskole med tvillingdelte kamtakgavle, der har højblændinger omkring et højt spidsvindue. Kirkens brede midterportal og de to sideindgange markerer det treskibede indre.

Ved et møde i 1886 blev tre ung kvinder inspireret af pastor Johannes Møller til at danne en forening til opførelse af små kirker i København. Foreningen samlede penge ind til opførelse af kirker i brokvartererne og har gennem tiden fået opført omkring 60 kirker. Det første resultat blev Betlehems sogn under Sankt Johannes kirke, sognet fik hjemsted i en tidligere frimenighedskirke fra 1878. Betlehems sogn blev selvstændigt i 1917.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside

Betlehemskirken

Kirkens er opført over et modulsystem og er beklædt med lysegule mursten. De to sideskibe er asymmetriske, som følge af byggegrundens form, nordre sideskib har fire fag, søndre sideskib har to fag. Over sideskibenes hvælv er der murede pulpiturer, i nordre sideskib er der et orgelpulpitur ved koret. Alteret er formet som et ciborium af umalet træ, bag alteret ses et messingbeklædt kors. Foran de to sideindgange er opført to vindfang i stil med alterets ciborium. Fonten af Fakse-kalk er udført af Gunnar Hansen, på kummen ses bl.a. Kongernes tilbedelse og teksten KONGER OG PROFETER MANGE, LÆNGTES EFTER EDER, kummen støttes af tre ben, hvorpå ses profeter og kong David, hele fonten er hugget i Ún blok. Som den første danske kirke i nyere tid fik Betlehemskirken flytbare pindestole med sæde af papirgarn, tegnet af Kaare Klint.

Kaare Klint (1888-1954)

Kaare Klint kom først i malerlære hos Niels Termansen i 1903 og fulgte siden undervisningen på Kunstnernes Studieskole hos Johan Rohde. Som arkitekt er han især oplært af faderen, P.V.Jensen-Klint. Kaare Klint udviklede tidligt sit talent for at tegne og male, og udførte en lang række arbejder på dette område. Kaare Klint blev lærer på Kunstakademiet i 1924 i specialeområdet, Møbelkunst og Rumudstyr. Hans undervisning var et samarbejde med eleverne som på en tegnestue. Han lærte først og fremmest sine elever en arbejdsmetode. På grundlag af nøjagtige analyser af opgaven, kombineret med den viden, skulle møblet bygges op indefra. Hvilket ydre stilpræg eller personligt udtryk, man herefter søgte, gjorde mindre til sagen, blot funktionsanalysen, materialevalget og materialebearbejdelsen var i orden.

Kaare Klint har stået for fuldførelsen af Grundtvigskirken (1930-1940). Desuden har han tegnet Betlehemskirken i København (1938), restaureret Sankt Nicolai kirke i Åbenrå (1949-56, s.m. Esben Klint), tegnet stoleværket til Rudkøbing kirke (1950) og tegnet Christianskirken i Sønderborg (s.m. Esben Klint fuldført af Mogens Meyling i 1957).

Gunnar Hansen (1901-1972)

Gik 2 år på tegnekursus på Grand View College, Des Moines, Iowa, USA som elev af Chresten Skikkild, fra 1921-24 gik han på Kunstakademiet i København. Han har udstillet på Charlottenbor Forår 1927-56. Gunnar Hansens skulpturer er naturalistisk udført men er tunge og kraftige i en stærkt forenklet form. Når flere figurer er sat sammen til en gruppe, er virkningen en kompakt masse. Ofte arbejder han med 3 figurer, som sammensættes med en tilstræbt symmetrisk virkning omkring et midtpunkt. Hans opvækst i højskole- og præstemiljø har præget hans emnevalg og stil, gennem hele sit liv medvirkede han ved mange kirkeudsmykninger.

Kirkeudsmykninger: Kvissel kirke (Horns hr.) granitrelief over indgang 1925, Betlehemskirken døbefont 1938, Ikast kirke glasmosaikker 1948 i samarbejde med Ingolf Røjbæk, Ols kirke relief i brændt ler 1950, Fårup kirke (Sabro hr.) alter keramikskulptur 1950, Grarup kirke (Haderslev hr.) krucifiks i brændt ler 1951, Ejby kirke (Vends hr.) krucifiks 1951, Revninge kirke (Bjerge hr.) alteranordning 1951, Balle kirke (Hids hr.) relief i gammel altertavle 1957, Svenstrup kirke (Hornum hr.) elfenbenskrucifiks på alter 1960, Søborg kirke ? glasmosaikruder 1960, Svinninge kirke (Tuse hr.) trærelief 1960, Virum kirke krucifiks i keramik 1961, Svenstrup kirke (Als Nørre hr.) altertavle bemalet trærelief 1961, Blistrup kirke (Holbo hr.) døbefont 1966, Haslev kirke kordekoration 1967, Estruplund kirke (Rougsø hr.) glasmosaik i østvindue og krucifiks 1968, Hadsten kirke (Sabro hr.) krucifiks 1969, Brønshøj kirke keramisk relief 1970, Århus Sankt Johannes kirke krucifiks 1972 (færdiggjort af Aage Bruun Jespersen 1973), Brylle kirke alterbordspanel (1972), Gyldenbjerg kirke korsfæstelsesgruppe, Hareskov kirke keramikrelief, Brejninge kirke (Holmans hr.) keramikrelieffer, Værløse kirke keramikrelieffer i menighedslokalerne skænket af familien.